Keskustan Eero Reijonen: Tulevaisuus rakennetaan vain hyville perustuksille

Eduskunnassa käsiteltiin 25.6.2018 valtioneuvoston selontekoa julkisentalouden suunnitelmasta vuosille 2019-2023. Keskustan ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Eero Reijonen.

Suomi on nostettu kuilun partaalta tilanteeseen, jossa talouskasvu on tänä vuonna Pohjoismaiden nopeinta. Työllisyys paranee kaikkialla Suomessa ja velaksi elämisen loppuminen on näköpiirissä. Usko tulevaisuuteen on vahva. Muutos on saatu aikaan yhteisellä sopimisella, joka on vaatinut kaikilta suomalaisilta vastaantuloa.

Uudistusten lykkääminen olisi vastuutonta

Rakentamisen ammattilaisena tiedän, että kun perusta on kunnossa, on mahdollisuus rakentaa uutta. Meidän lapsemme ja lapsenlapsemme ansaitsevat Suomen jossa kaikilla on hyvä olla ja mahdollisuus toteuttaa unelmiaan.
Meidän on pidettävä huolta toinen toisistamme. Talouden hankalasta lähtötilanteesta huolimatta Keskustan johdolla pienituloisimpien eläkeläisen takuueläke nousee tällä vaalikaudella yhteensä lähes 40 eurolla kuukaudessa. Pienimmät päivärahat nousevat tällä vaalikaudella yhteensä lähes 100 euroa kuukaudessa. Perusturvan parantamista on lähivuosina jatkettava ja samalla sitä on uudistettava.
Sote- ja maakuntauudistus on isoin tasa-arvouudistus Suomessa vuosikymmeniin. Haluamme turvata kaikille suomalaisille, myös työttömille ja eläkeläisille, paremman pääsyn perusterveydenhuoltoon. Keskusta haluaa saada pitkään ja huolellisesti valmistellun uudistuksen maaliin. Uudistuksen lykkääntyminen ei palvelisi kuin markkinavoimien etua. Kyse on myös poliittisen järjestelmän uskottavuudesta.

Koulutus luo pohjan tuottavuudelle

Työ on kestävin tapa kitkeä köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Nyt työpaikkoja on avoinna kaikkialla Suomessa. Toimia työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamiseksi pitää kuitenkin vielä jatkaa. Etenkin nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä pitää tukea työllistymisen polulle pääsemiseksi.

Talouden kasvaessa työvoimapula on tullut monin paikoin tulpaksi yritysten kasvulle. Keskusta pitää toimia osaavan työvoiman saatavuuden lisäämiseksi tarpeellisina. On hyvä, että esimerkiksi työttömyysetuuden käyttö mahdollistetaan joustavasti palkkatukena ja starttirahana ja lyhytkestoista koulutusta lisätään. Keskusta haluaa, että jatkossakin jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi korkeakoulu ja riittävästi ammatillista koulutusta. Hyvän koulutusjärjestelmän lisäksi talouskasvun jatkuminen edellyttää tuottavuuden parantamista. Tutkimus- ja tuotekehityksen panoksia on kasvatettava tulevina vuosina julkisen talouden tasapainottuessa.

Viljely ja varjelu vahvistavat huoltovarmuuden ja hyvinvoinnin

Yleinen turvallisuustilanne on muuttunut ja siksi myös Suomen on varmistettava, että uskottavan puolustuksen taso säilyy. Isoihin hankintoihin on varauduttava. Suomessa on ainutlaatuinen kokonaisturvallisuuden ajattelu, josta voimme olla ylpeitä. Oleellinen osa turvallisuuttamme on huoltovarmuuden ylläpito. Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa, jossa ilma ei ole aina suopea ruoantuotannon kannalta. Maatiloilla on eletty vaikeita vuosia. On varmistettava, että myös uudet sukupolvet haluavat ja uskaltavat tuottaa suomalaisille puhtaassa maaperässä kasvanutta lähiruokaa.

Suomalaisen sielunmaisemaan kuuluu metsä ja vesi, joista monet ovat päässeet Juhannuksena nauttimaan. Tutkimus on mahdollistanut metsien monipuolisemman käytön ja parantanut mahdollisuuksia viljelyyn ja varjeluun. Metsät tuovat hyvinvointia koko Suomeen. Niiden vastuullista käyttöä voidaan edelleen lisätä. Joka vuosi Suomessa istutetaan sataviisikymmentä miljoonaa puuntainta. Pelkästään tämä esimerkki kertoo siitä, miten pitkäjänteisesti metsiä Suomessa hoidetaan ja miten valtava työllistävä vaikutus niillä on. Kun metsät pidetään kunnossa, niin ne sitovat hiilidioksidia eli toimivat hiilinieluna.

Metsäteollisuus kuten muukin elinkeinoelämä tarvitsee toimivan väyläverkoston. Liikenneverkon riittävän rahoituksen turvaaminen on välttämätöntä. Valtion budjettiraha yksinään ei tässä riitä, kun ainoa oikea tavoite on jatkaa tällä vaalikaudella käynnistettyä huonokuntoisten väylien korjausvelkaohjelmaa, turvata uudet väyläinvestoinnit sekä edistää liikenteen digitalisaatiota koko maassa. Siksi Keskusta on valmis uudistamaan ensi vaalikaudella liikenteen rahoitusta.

Keskusta tukee julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019 – 2022. Maamme vauraus ja onnistuminen on meistä itsestämme kiinni. On uskallettava uudistaa ja muokata rakenteita muuttuvassa maailmassa. Ei riitelemällä vaan yhteistyöllä.

Lue seuraavaksi

Keskusta päivitti työperäisen maahanmuuton linjaansa
Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työperäistä maahanmuuttoa koskevien prosessien tulee olla nopeita ja tänne saapuvien erialojen osaajien on saatava lupa-asiat kuntoon viivyttelemättä. Keskusta esittää, että työperäinen maahanmuutto eriytetään maahanmuuttovirastosta sujuvan käsittelyn turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.
20.5.2022 / Uutiset
Olethan muistanut jo ilmoittautua puoluekokoukseen? Edessä mm. jännittävät varapuheenjohtajavaalit, joihin K-studio ottaa etunojaa jo tulevana torstaina. Haastateltavana Keskustan varapuheenjohtajaehdokkaista Petri Honkonen, Aleksi Sandroos, Markus Lohi, Mikko Savola ja Riikka Pakarinen.
19.5.2022 / K-Studio
Keskustan luontolinjaus - kohti uutta luontosuhdetta ja kulutuksen kohtuullistamista
Keskusta on julkistanut Keskustavihreä Suomi – kohti uutta luontosuhdetta  -linjauksensa. Puolue katsoo, että ilmastonmuutos, luontokato ja jatkuva kaupungistuminen vaativat uutta luontosuhdetta. Kulutus on irrotettava kertakäyttökulttuurista ja tavaroiden elinkaarta on parannettava.
19.5.2022 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan Eero Reijonen: Tulevaisuus rakennetaan vain hyville perustuksille