Siirry sisältöön

Keskustan Kuntaliiton valtuustoryhmä: Aito maakuntaitsehallinto edellyttää omaa verotusoikeutta

Elämme kunnissamme ja myös täällä Kuntaliitossa historiallisen suuren muutoksen äärellä. Monissa kunnissa on jo tehty muutoksia ja monet valmistelevat hallintorakenneuudistuksiaan, jotka liittyvät tulevaisuuden kuntaan. On myös alueita, joissa kuntien sosiaali- ja terveydenhoito on jo siirretty maakunnalliselle tasolle. Monet meistä siis konkreettisesti tekevät parastaikaa tätä historiallista muutosta. Kuten eilenkin kuulimme, kysymyksessä ei ole pelkästään sote-uudistus vaan mittava uuden itsehallintotason valmistelu.

Maan hallitus on päässyt sopuun maakuntahallinnon uudistamisen askelmerkeistä. Paljon on päätetty, mutta paljon kiperiä kysymyksiä on vielä työn alla: omaisuusjärjestelyt ja henkilöstön asema eivät ole niistä vähäisimpiä. Siirrymme kohti selkeää kolmiportaista hallintoa. Itsehallinnon keskeisiin tunnusmerkkeihin liittyvä maakuntien oma talous on kuitenkin tässä vaiheessa jäämässä pois ratkaisusta. Keskustan mielestä valtion rahoi-tuksen on oltava vain väliaikaisratkaisu. Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että jo tässä vaiheessa päätetään etenemisestä kohti maakuntaverotusta.

Uudistusten myötä tulevaisuuden kuntien rooli muuttuu merkittävästi. Kunnat keskittyvät jatkossa entistä vahvemmin ydintehtäväänsä: elinvoiman ja kehittämisen vahvistamiseen. Kunnat muuttuvat hallinnon pyörittäjästä ihmisten, yritysten ja kolmannen sektorinyhteisöksi. Tarvitaan koko kuntaorganisaation ja johtamisen muuttamista uuden ajattelutavan viemiseksi käytäntöön jokaisessa kunnassa ja kaupungissa.

Kuntaliiton rooli tulee tässä muutoksessa olemaan merkittävä. Uudessa tilanteessa kunnat tarvitsevat tukea ja ohjausta. Keskustan ryhmän mielestä on luontevaa, että uudet perustettavat maakunnat tulevat osaksi kunta-alan edunvalvontaa. Kunnat ja maakunnat eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan aitoja yhteistyökumppaneita.

Viime vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös ovat meille valtuutetuille myönteistä luettavaa. Kuntaliiton ja sen koko konsernin toimintaa on sopeutettu määrätietoisesti. Tulos on saatu käännettyä selvästi ylijäämäiseksi. Vain vakaalla pohjalla oleva talous turvaa Kuntaliiton toiminnan kuntakentän edunvalvojana muutoksen oloissa.

Sekä pienten kuntien neuvottelukunnan että ruotsinkielisen neuvottelukunnan toimintakertomukset ovat hyvänä muistutuksena maamme moninaisesta kuntakentästä. Jatkossakin erilaisten ja kaikenkokoisten kuntien äänen on kuuluttava vahvana liiton toimin-nassa. Tärkeää ovat myös erilaiset Kuntaliiton verkostot, uusimpana kehyskuntien verkosto, jota pitää tukea.

Asiakastutkimuksen perusteella Kuntaliitto on onnistunut edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelujen tarjoamistehtävissään. Toiminnan indikaattorit osoittavat, että Kuntaliiton palveluja on käytetty. Normien purkamisen urakassa Kuntaliitolla tulee kuitenkin olla aiempaa aktiivisempi rooli.

Esityslistamme päätösasioissa on yleishyödyllisen säätiön perustaminen Kuntaliiton yhteyteen. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa säätiön perustamista. Se on hyvä väline tukemaan ja kehittämään kuntien perustehtävää, elinvoimaisuutta ja demokratiaa sekä kunnallista itsehallintoa.

Nyt päätettävänä olevalla hallintomallilla on haluttu varmistaa, että säätiö ei eriydy alkuperäisestä tavoitteestaan. Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta muodostaa säätiön hallituksen. Koko kuntakentän näkemysten mukaan saamiseksi hallituksessa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla Kuntaliiton valtuustossa edustettuina olevilla puolueilla.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntiä Fortum Oyj:lle esitetyllä tavalla. Ryhmä katsoo, että kuntasäätiön hoidettavaksi tulevien varojen sijoitustoimintaa toteutetaan kestävien eettisten periaatteiden mukaisesti, tuottavasti ja turvaavasti.

Valtuuston esityslistalla on myös tulevan valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksen hyväksyminen. Ryhmämme toteaa tyytyväisenä, että vuosi sitten Keskustan aloitteesta otettu aikalisä oli tarpeen. Säännöt ja niiden käytännön toimeenpanoon tarkoitettu vaali- ja työjärjestys ovat nyt siinä muodossa, että valtuuskunnan kokoonpano vastaa mahdollisimman hyvin kuntavaalien valtakunnallista tulosta. Tasauspaikkajärjestelmä estää liian korkeat äänikynnykset.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää Kuntaliiton hallitusta, johtoa ja erityisesti työntekijöitä asialleen uskoutuneesta toimintatavasta, pitkäjänteisyydestä ja joustavuudesta suurten muutosten aikana. Tällä tiellä on turvallista jatkaa.

Lue seuraavaksi

Keskusta tiukkana ruuantuotannosta, taloudesta ja EU-asioista
Keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen vaati eduskunnan kyselytunnilla hallitusta täyttämään EU-politiikassa lupauksensa viljelijöille. Myös kokoomuksen MEP-ehdokkaiden valmiutta leikata ruuantuotannosta ihmeteltiin .Eduskunnan välikysymyskeskustelussa Keskusta puolestaan tarjosi talouteen oman, hallitusta oikeudenmukaisemman vaihtoehtonsa. Hallituksen EU-tavoitteet näyttäytyvät toistaiseksi höttöisinä eivätkä yhteisvelan ja ennallistamisasetuksen osalta kelpaa Keskustalle. Eduskunnan viikko on näyttänyt myös vastatuulta hallituksen olutlaille. Enemmistö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä vastustaa hallituksen ajamaa vahvempien alkoholijuomien ruokakauppamyyntiä.
17.5.2024 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Keskustalaiset muistuttivat eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että Suomi on saatava oikeudenmukaisella ja reilulla tavalla kasvun tielle. Keskustalla on tähän vaihtoehdot omassa linjassaan. Ryhmäpuhuja Eeva Kalli muistutti, että kodeissa ja työpaikoilla ansaitaan parempaa kuin mitä viimeinen vuosi on hallituksen toimin ollut. Suomalaisille voidaan järjestää töitä ja talous kasvuun, terveysasemat ja muut lähipalvelut voidaan pelastaa. Keskustan ja Liike Nytin jättämän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Keskustan Markus Lohi muistutti yhdessä ryhmäpuhujan kanssa, että aina on vaihtoehtoja. Etenkin silloin, kun vallanpitäjät väittävät, että vaihtoehtoja ei ole.
15.5.2024 / Uutiset
Eeva Kalli: Vallalla kova politiikka ja otteet
Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sanoi välikysymyskeskustelun ryhmäpuheessa, että politiikassa toista ei enää tulla puolitiehen vastaan. Sillat palavat ja luottamus niiden mukana. Hallituksen toimet eriarvoistavat ihmisiä, syövät orastavan kasvun eväitä ja heikentävät luottamusta. Kalli muistutti, että kodeissa ja työpaikoilla ansaitaan parempaa kuin mitä viimeinen vuosi on ollut. Keskustalla olisi siihen keinoja.
15.5.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan Kuntaliiton valtuustoryhmä: Aito maakuntaitsehallinto edellyttää omaa verotusoikeutta