Keskustan Lohi: Työllisyystavoite ylitetty, tavoitetta nostettava ja työtä jatkettava

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi on tyytyväinen tuoreisiin koviin työllisyyslukuihin, mutta muistuttaa että tyytyväisyys ei saa lopettaa kunnianhimoa pyrkiessämme vielä parempaan työllisyyteen. Korkea työllisyysaste on Suomelle kohtalonkysymys. Se ratkaisee, kykenemmekö ylläpitämään pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

Poliitikot ovat tehneet osansa työn ja yrittämisen edellytysten vahvistamiseksi, mutta Rinteen ja Sipilän hallitusten asettaman työllisyystavoitteen saavuttamisesta suurin kiitos kuuluu suomalaisille, erityisesti työllistäville suomalaisille yrityksille.

– Jotain on tehty politiikassakin oikein: Työntekemisen ja yrittämisen verotusta ei ole kiristetty, vaan kevennetty, teollisuutta ei ole kurjistettu vaan kannustettu, tieverkosta ja raiteista ei ole leikattu vaan niitä on parannettu. Tätä suuntaa on hyvä jatkaa, Lohi jatkaa.

Lohi muistuttaa, että tulevina vuosina työllisyysastetta on nostettava entisestään, jotta Suomen ja suomalaisten taloutta saadaan vietyä kohti tasapainoa. Keskustan mielestä jokaisen työikäisen- ja kykyisen olisi päästävä työnteon tai opintojen pariin. Tarvitaan politiikkaa, jossa yrittäminen ja työnantaminen kannattaa, työkyvystä ja koulutuksesta huolehditaan, eikä verotusta tai etuuksia sormeilemalla heikennetä työn kannustavuutta. Tulevat menosopeutukset ja veromuutokset eivät saa johtaa siihen, että työnteon ja yrittämisen mahdollisuudet heikkenevät.

– Suomalaisten tarpeet ja Suomen julkisen talouden tasapainottaminen edellyttävät entistäkin korkeampaa työllisyysastetta. Työnteon ja työnantamisen mahdollisuuksia on vahvistettava koko maassa, työn kysynnästä ja työn tarjonnasta on huolehdittava määrätietoisesti jatkossakin.

– Työllisyysasteen lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota työtuntien ja työllisten määrään. Se on romahtaneen syntyvyyden johdosta tulevaisuuden suurimpia haasteita. Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta.

– Ensi vaalikaudella on tärkeää jatkaa Keskustan kaksi vaalikautta toteuttamaa työlinjaa, jossa teollisuus-, verotus-, sosiaali- ja väyläpolitiikka edistävät myös suomalaisten työntekoa ja toimeentuloa. Erityisesti tarvitsemme työtä ja yrittäjyyttä parantavia uudistuksia kuten paikallisen sopimisen lisäämistä ja kannustavaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa kaikille suomalaisille. Vain työn kautta Suomi menee eteenpäin, Lohi sanoo.

 

Markus Lohi

Markus Lohi

Keskustan varapuheenjohtaja, talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja (LappI)

Lue seuraavaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Verohelpotuksia vihreän siirtymän investointien saamiseksi Suo-meen
Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan erityistalousalueet voivat olla yksi mahdollinen vastaus kiristyvään kansainväliseen kilpailuun vihreän siirtymän investoinneista. Vihreän siirtymän investointeja houkuttelevat erityistalousalueet rakentuisivat esimerkiksi teollisuuspuistojen ympärille. Teollisuuspuistot olisi luvitettu ja kaavoitettu etukäteen kokonaisuutena ja näin ne nopeuttaisivat alueelle tehtäviä investointeja. Tällaisille alueille voitaisiin myöntää määräaikaisia verohelpotuksia esimerkiksi yhteisöverosta, Lintilä ehdottaa.
26.3.2023 / Uutiset
Rospuuttokuopat kuntoon, miljardiraiteet jäihin
Aika on rahaa. Oikein paljonkin rahaa. Tarkalleen ottaen minuutti maksaa 331 miljoonaa euroa. Niin paljon konsulttien mukaan maksaisi, jos juna viilettäisi metsien ja peltojen halki Helsinki-Vantaan lentokentältä suoraan Tampereelle.
25.3.2023 / Uutiset
EU:n meriliikenneasetuksesta sopu – Suomen kilpailukyvylle välttämättömän talvimerenkulun erityispiirteet huomioitu
Euroopan parlamentti, jäsenmaiden neuvosto ja komissio pääsivät sopuun FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta. Aamuyön tunneille venyneissä tiukoissa neuvotteluissa päätettiin meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämisestä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) toimi asetuksessa Renew Europe -ryhmänsä neuvottelijana.
23.3.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan Lohi: Työllisyystavoite ylitetty, tavoitetta nostettava ja työtä jatkettava