Keskustan puoluevaltuuston kannanotto 25.11.2018: Perheiden, sivistyksen ja ilmaston puolesta

Keskusta lähtee vaaleihin jatkamaan tällä vaalikaudella hyvin liikkeelle saatua työtä ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja Suomen taloudellisen pohjan vahvistamiseksi. Työllisyyden parantaminen on edelleen yksi kärkitavoitteista. Vaikka yli 115 000 ihmistä on tällä vaalikaudella saanut työtä, työttömiä on vieläkin aivan liikaa. Samaan aikaan ammattitaitoisesta työvoimasta on puutetta koko Suomessa.

Tulevaan hallitusohjelmaan on valmisteltava osio, joka ottaa huomioon työelämään tulevien ikäluokkien pienuudesta ja sieltä poistuvien ikäluokkien suuruudesta johtuvan työvoimapulan.

Koulutus politiikan keskiöön

Koulutus ja itsensä kehittäminen on nostettava politiikan keskiöön lapsista ja nuorista ikääntyviin ihmisiin saakka. Tämä on kestävän tulevaisuuden rakentamista, parasta syrjäytymisen estämistä ja osallisuuden lisäämistä. Tähän työhön tarvitaan monipuolinen keinovalikoima. Toinen oppii paremmin tekemällä, toinen lukemalla. Toinen pystyy opiskelemaan omatoimisesti, toinen tarvitsee enemmän ohjausta.

Koulutussopimus tarjoaa mahdollisuuden opiskella laajasti myös työpaikoilla. Keskusta esittää koulutussopimuksen toteuttamisen tehostamiseksi ammatilliseen koulutukseen tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa. He jalkautuisivat yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan. Näin varmistetaan, että opiskelija todella saa tarvitsemansa tuen työpaikalla oppimiseen.

Tervetullut lapsi

Keskustan linja on pitää huolta kaikista suomalaisista ja koko Suomesta. Painopisteen on oltava niissä, jotka nyt ovat jääneet sivuun myönteisen talouskehityksen hedelmistä: pätkätöitä tekevissä, pienituloisimmissa perheissä, opiskelijoissa ja eläkeläisissä. Erityisesti Keskusta haluaa tarttua lapsiperheköyhyyteen.

”Tervetullut lapsi” on yksi Keskustan huolenpitotavoitteista ensi kevään vaaleihin. Keskusta kannattaa lapsilisän maksamista jatkossakin kaikille lapsille kuuluvana samansuuruisena etuutena. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi esitämme lisäksi harkinnanvaraista täydentävää lapsilisää pienituloisille.

Keskusta on aina ollut perheiden puolestapuhuja. Niin jatkossakin. Kannatamme perhevapaajärjestelmän uudistamista. Meidän esityksemme lähtee perheistä ja niiden elämäntilanteen parantamisesta ja joustavoittamisesta. Perheiden hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan.

Perhevapaauudistuksen on oltava perheille selvä parannus. Perheillä on säilyttävä valinnanvapaus lastensa hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen. Työelämän tasa-arvo on pidettävä uudistuksen ytimessä. Isien osallistumista lastensa hoitoon on lisättävä. Lähtökohta on, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Lisäksi selvitetään isovanhempien mahdollisuutta vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.

Suomen metsät torjuvat ilmastonmuutosta

Toiminta lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin eteen on keskustalaista ylisukupolvisuutta.

Ilmastonmuutoksen otamme äärimmäisen vakavasti. Päästöjä on vähennettävä ja fossiilisista polttoaineista päästävä eroon. Metsien suurvallalle ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ei kuitenkaan tarvitse olla näivettymisen kierre.

Puunkäytöstä näyttää tulevan yksi keskeinen linjaero puolueiden välillä. Keskusta ei esitä puunkäytön vähentämistä SDP:n ja vihreiden malliin. Tulemme jatkossakin hoitamaan suomalaisia metsiä vastuullisesti. Ympäri maailmaa meiltä haetaan oppia puun kasvattamiseen ja käyttöön liittyen. Osaamista on arvostettava myös kotimaassa.

Keskustan mielestä puunkäyttöä voidaan maltillisesti lisätä, kun hiilinieluja samalla vahvistetaan. Hyvin hoidettu metsä on myös paras hiilinielu. Toimimme jatkossakin kestävän metsätalouden sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Elämme sopusoinnussa luonnon kanssa.

Puuta on käytettävä oikein. Puulla kannattaa korvata uusiutumattomia raaka-aineita kuten muoveja pakkauksissa. Puurakentamista sekä puupohjaisten materiaalien käyttöä uusissakin tuotteissa tulee edistää. Energiakäyttöön ohjataan vain sivuvirrat ja pieniläpimittainen puu. Nämä ovat todellisia ilmastotekoja.

Lue seuraavaksi

Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalli: Luontoa pitää suojella – omaisuuden suoja pitää turvata ja kustannukset jakaa oikeudenmukaisesti
Luonnon tilan parantaminen on yhteinen asia, ja siihen tarvitaan jokaista. Ihmisten omaisuuden suojan pitää kuitenkin toteutua kaikissa oloissa. Luonnonsuojelun kustannusten tulee jakaantua oikeudenmukaisesti. Hallituksen esityksessä näin ei ollut ja osa omaisuuden suojaa heikentävistä ja kustannuksia epäoikeudenmukaisesti kohdentavista seurauksista kävi ilmi vasta eduskuntakäsittelyn aikana.
29.11.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan puoluevaltuusto vaatii järkeä ennallistamisasetukseen
EU:n luonnonvarapolitiikkaan tarvitaan järkeä ja kokonaiskestävyyttä. EU:ssa esitetty uusi ennallistamisasetus on suomalaiselle veronmaksajalle äärettömän kallis, huonosti valmisteltu ja epäoikeudenmukainen.
27.11.2022 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan puoluevaltuuston kannanotto 25.11.2018: Perheiden, sivistyksen ja ilmaston puolesta