Siirry sisältöön

Keskustan varapuheenjohtaja Lohi: Yrittäjien huoli eläkejärjestelmän korjauksessa huomioitava

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kesäkuun alussa esityksen, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien eläkevakuutuksen tasoa. Lakimuutos esittää, että yrittäjän työtuloja seurataan ja tarkastetaan säännöllisesti, jotta eläkemaksuja määrittävä työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa.

Suomen Yrittäjät ovat olleet mukana lakiesityksen valmistelun asiantuntijaryhmässä. Yrittäjäjärjestö on ilmoittanut pitävänsä esityksen tavoitteita kannatettavina ja tukevansa lähtökohtaisesti esitettyjä muutoksia yrittäjän eläkelakiin. Samalla Suomen Yrittäjät on kertonut kuitenkin huolensa lain soveltamisen sudenkuopista ja esittänyt joitakin pykäliä ja niiden perusteluja koskevia muutoksia.

Esitys on herättänyt paljon keskustelua ja huolta erityisesti pienyrittäjien keskuudessa. Lohen mukaan osa huolista on aiheellisia, mutta osa näyttää perustuvan myös väärään tietoon tai ymmärrykseen esityksen sisällöstä.

Aikaisemmin yrittäjänäkin toiminut Lohi korostaa, että yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ja eläkeköyhyyden vähentäminen ovat vahvoja keskustalaisia tavoitteita. Toimia eläkeköyhyyden ja yrittäjäuran aikaisen alivakuuttamisen vähentämiseksi sekä yrittäjäeläkkeisiin luottamuksen lisäämiseksi on selvitetty sekä Sipilän hallituksen että nykyisen hallituksen toimikaudella.

Lohi korostaa, että yrittäjän eläkemaksujen taso vaikuttaa tulevan eläkkeen lisäksi yrittäjän sosiaaliturvaan. Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahaetuudet yrittäjälle määräytyvät vahvistetun YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Siksi ei ole yrittäjänkään kannalta yhdentekevää erityisesti sairauden tai työkyvyttömyyden kohdatessa, mille tasolla YEL-työtulo on määritelty.

Nykylainsäädännön käytäntö, jossa yrittäjän ilmoittamaa työtuloa käytetään eläkevakuutusmaksujen määrittämisessä, on johtanut siihen, että työtulon taso ei aina vastaa lain edellyttämällä tavalla yrittäjän työpanoksen arvoa. Alemman työtulon ilmoittamiselle on monia inhimillisiä syitä, mutta alivakuuttaminen voi johtaa köyhyyteen yrittäjän eläkevuosina.

Yrittäjäjärjestö on ehdottanut lausunnossaan lain perusteluihin tarkennuksia, jotka selkeyttäisivät lain toimeenpanoa yrittäjätulon arvioinnissa. Tapauskohtainen ja yrittäjän omaan arvioon perustuva tieto työtulon määrittelyssä on erityisen tärkeää silloin, kun yritystoiminta on vasta alkutekijöissään eikä vertailutietoja edellisiltä vuosilta ole.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Lohi lupaa, että keskusta kuulee yrittäjien huolen ja lupaa huomioida SY:n esitykset asian käsittelyssä valiokunnassa. Teemme tarvittavia korjauksia pykäliin ja tulkintaan liittyviä täsmennyksiä perusteluihin valiokuntakäsittelyssä, kun olemme kuulleet asiantuntijatahoja, Lohi jatkaa.

Emme halua, että yrittäjä joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen eläkemaksujen kanssa. Tavoitteenamme on parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa, ei heikentää yrittämisen edellytyksiä tai yrittäjien toimeentuloa, Keskustan varapuheenjohtaja Lohi toteaa.

Tulevilla vaalikausilla tulee luoda yrittäjille eläkejärjestelmä, joka antaisi ansioihin sidotun sosiaaliturvan aina, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tämän takia pakollisen vakuuttamisen alarajaa pitäisi nostaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä voisi olla vapaus ja samalla vastuu siitä mikä on hänen eläke- ja vakuutusturvansa taso.

Lue seuraavaksi

Eurovaaliehdokas Venla Kajan: Opiskelijoiden ovet auki Eurooppaan
Monelle opiskelijalle vaihtoon lähtö on ensimmäinen kosketus eurooppalaisuuteen. Se on hieno esimerkki siitä, mitä EU:n vapaa liikkuvuus tarkoittaa. Toivon, että mahdollisimman moni nuori saisi hyödyntää tämän mahdollisuuden.
24.4.2024 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Eurovaaliehdokas Valtteri Paakki: Vihreä siirtymä on tehtävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti
Keskustalaiseen ajattelumaailmaan kuuluu ajatus ylisukupolvisuudesta. Tahtotila jättää oma tila ja ympäristö paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Mikäli tahdomme pitää kiinni tästä periaatteesta, meidän on edistettävää vihreää siirtymää niin Suomessa kuin EU:n laajuisesti. 
20.4.2024 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan varapuheenjohtaja Lohi: Yrittäjien huoli eläkejärjestelmän korjauksessa huomioitava