Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi: Sosiaaliturvaan tarvitaan veroehdotuksen kaltainen uudistus

Markus Lohi puhumassa
Markus Lohi puhumassa

Liian monet sosiaaliturvaan ja -palveluihin oikeutetut jäävät tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa tukea ja apua. Sosiaaliturvaa on rakennettu vuosikymmenten mittaan pala kerrallaan vastaamaan kulloiseenkin akuuttiin tarpeeseen. Kokonaisuus on jäänyt arvioimatta. Siksi monimutkaiseksi viidakoksi muodostunutta järjestelmää on selkeytettävä ja yksinkertaistettava.

– Viime aikojen hintojen voimakas nousu on entistä selvemmin osoittanut sosiaaliturvan uudistamisen välttämättömyyden. Järjestelmät ovat hitaita ja kankeita taipumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tuen tarvitsijat ovat syyttömiä siihen, että maksatukset viivästyvät ja järjestelmä ei kannusta työntekoon ja omaan vastuun kantoon, Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kuvaa nykyjärjestelmän ongelmia.

Keskusta esittää, että jatkossa jokaiselle laadittaisiin ehdotus niistä etuuksista, mihin hänellä on oikeus. Tämä veroehdotuksen kaltainen malli edellyttää tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen ja viranomaiselta toiselle nykyistä paremmin. Tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit luovat hyvän pohjan tietojen yhdistämiselle. Ehdotus voisi tulorekisterin pohjalta päivittyä aina, kun viranomaisten tiedoissa havaittaisiin muutoksia ihmisen elämäntilanteessa.

– Viranomaisten välinen yhteistyö ja keskinäinen tiedonvaihto on välttämätöntä erityisesti paljon tukea ja palveluja tarvitsevien ihmisten auttamiseksi. Ihmisten ongelmia on ratkaistava kokonaisvaltaisesti, ei viranomaiselta tai järjestelmästä toiseen siirrellen. Tämä edellyttää muutoksia myös olemassa olevaan lainsäädäntöön. Keskustan ehdotus on avaus tähän suuntaan, Lohi toteaa.

Lohen mukaan monilla ei ole edes tietoa siitä, millä perusteilla ja minkä verran tukea heillä olisi mahdollisuus saada elämäntilanteeseensa. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Yhteiskunnan on reagoitava tähän. Myös automatiikka on otettava käyttöön tukiviidakon yksinkertaistamiseen. Automatisoimalla tuen myöntämisprosesseja pystyisimme kohdentamaan enemmän resursseja palveluihin.

Sosiaaliturvakomitean työ kestää vuosikausia. Keskusta tarjoaa oman ehdotuksensa tämän työn tukemiseen nopeammalla aikataululla.

Markus Lohi on erityisen huolissaan siitä, että kaikkein pienituloisimpien ihmisten lisäksi yhä useammat keskituloiset palkansaajat eivät enää selviydy ilman yhteiskunnan tukea.

– Samalla, kun huolehdimme ihmisten riittävästä toimeentulosta, meidän on kehitettävä yhteiskuntaa yhä enemmän siihen suuntaan, että jokainen voi tulla toimeen palkallaan tai yrittäjätoiminnallaan ilman yhteiskunnan tukia. Yhteiskunnan on kannustettava jokaista myös kantamaan itse vastuutaan omasta hyvinvoinnistaan. Vain näin meillä on kyky huolehtia yhdessä myös kaikista heikoimmassa asemassa olevista, Lohi toteaa.

Keskusta hyväksyi linjauksensa sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta marraskuun puoluevaltuustossa. Linjaus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lue seuraavaksi

Keskustan varapuheenjohtaja Honkonen: Nykyiset väylät kuntoon vai rahat uusiin miljardihankkeisiin?
Tammikuun uutispommista vastasivat liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö, joiden asiantuntijaselvitys tyrmää miljardien uudet ratahankkeet. Tuoreet tiedot kertovat, että superkalliit uudet yhteydet eivät maksaisi itseään takaisin, eivät juuri säästäisi ihmisten aikaa, ja olisivat ilmastopäästöiltään tuhoisia sadan vuoden ajan.
5.2.2023 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Puheenjohtaja Annika Saarikko Keskustan eduskuntavaalistartissa 27.1.2023
Keskusta on puolue, joka tarjoaa välittämistä ilman holhoavaa vasemmistolaisuutta ja hyvää taloudenpitoa ilman kovaa oikeistolaisuutta. Meille isänmaallisuus on ylpeyttä, joka ei kumpua toisen polkemisesta. Isänmaallisuutemme polttoainetta ei ole pelko, vaan usko siihen, että rakennamme turvallista muutosta. Eteenpäin on elävän mieli.
27.1.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi: Sosiaaliturvaan tarvitaan veroehdotuksen kaltainen uudistus