Siirry sisältöön

Liikenneinvestoinnit rakentavat Suomea

Keskusta Uutiset
Keskusta Uutiset

Suomi oli vuosi sitten monin tavoin kuilun partaalla. Taloutemme oli syöksykierteessä. Vain työttömyys ja velka kasvoivat. Päätöksenteko oli vakavasti halvaantunut.

Suomi ansaitsi parempaa. Eduskuntavaaleissa ihmiset äänestivät muutoksen puolesta. Suunta oli muutettava ja laitettava Suomi kuntoon.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin ohjelmasta, jolla uudistetaan yhteiskuntaa, parannetaan työllisyyttä, turvataan palvelut ja lopetetaan velaksi eläminen.

Vaaleista on nyt vuosi. Hallitus on osoittanut pystyvänsä ratkaisuihin. Suomen uudistaminen etenee.

Ihmiset voivat luottaa siihen, että maata johdetaan ja asiat ovat hallinnassa siitä huolimatta, että samaan aikaan on jouduttu ratkaisemaan esimerkiksi hankalaa pakolaisongelmaa.

Moni on huolissaan tulevaisuudesta. Huolet on kuultava ja ratkaisuista on keskusteltava avoimesti. Näin on toimittu.

Jos parempia keinoja löytyy, niitä voidaan vaihtaa, mutta tavoitteista pidetään kiinni.

Nyt tehdyillä päätöksillä käänne on käsillä

Meillä on edelleen ongelmia ratkaistavana. Kevään ratkaisujen jälkeen voi kuitenkin perustellusti sanoa, että käänne on vihdoin mahdollinen.

Myös valtiovarainministeriön viime viikolla julkistaman ennusteen uutinen oli, että talouden etumerkki on vaihtunut miinukselta plussan puolelle. Pahin on ohitse, ja taloudessa kajastaa valo.

Nyt meidän on vahvistettava ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Suomen pyörät on saatava kunnolla pyörimään.

Tärkeintä on saada lisää työpaikkoja ja sitä kautta työttömille töitä. Siitä ratkaisuissa on kyse. 110 000 työpaikan tavoitteesta tällä vaalikaudella pidetään kiinni.

Olemme jo pystyneet lisäämään luottamusta Suomen talouteen. Käänteen mahdollisuutta parantaa, että yhteiskuntasopimuksesta saatiin aikaan neuvottelutulos. Se on nyt vietävä liittojen neuvotteluissa laajasti työehtosopimuksiin.

Yhteiskuntasopimus on palkansaajille poikkeuksellinen. Oli myönteistä, että SDP muutti linjaansa ja ryhtyi tukemaan ratkaisun aikaansaamista. Tunnustaako SDP vihdoin myös muut talouden tosiasiat?

Elinkeinoelämältä odotetaan työpaikkoja Suomeen ja kohtuullisuutta. Kaikkein vähiten tarvitsemme uutisia suuryritysten johdon palkkojen ja bonusten paisumisesta. Sellaisen menon on muututtava.

Sopimismahdollisuus lisää työpaikkaturvaa

Osana yhteiskuntasopimusta edistetään tuntuvasti paikallista sopimista työpaikoilla.

Myös järjestäytymättömät yritykset saavat mahdollisuuden sopimiseen. Se luo paremmat edellytykset toimia hankalissa tilanteissa niin, että työpaikat voidaan turvata eikä irtisanomisiin ajauduta.

Hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketit täydentävät yhteiskuntasopimusta ja luovat osaltaan lisää edellytyksiä maamme uudelle nousulle.

Työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. Niiden rahoituksen saamista tuetaan. Yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa puretaan. Työllistämisen ja työllistymisen kynnystä madalletaan.

Nyt toteutetaan esimerkiksi yrittäjävähennys, helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja mahdollistetaan työttömyysetuuden käyttäminen uutena starttirahana, kun työtön ryhtyy yrittäjäksi.

Työllistävää luonnonvara- ja biotaloutta on edistettävä määrätietoisesti. Se on lupaavimpia aloja luoda työpaikkoja koko Suomeen.

Kasvuun tarvitaan aivan uusia ratkaisuja

Hallitus on myös päättänyt koko Suomeen kohdistuvista liikennehankkeista.

Teitä, ratoja ja muita väyliä laitetaan kuntoon lähes miljardilla eurolla. Perustienpitoon osoitetaan rahaa ja alempiasteisia teitä korjataan. Näin parannetaan edellytyksiä työpaikoille, työllistävien yritysten toiminnalle ja ihmisten liikkumiselle myös maaseudulla.

Uusiin investointeihin osoitetaan noin 800 miljoonaa euroa tällä vaalikaudella, eli keskimäärin noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Joitain hankkeita voidaan aloittaa lähes välittömästi.

Aiemmin investointeja pystyttiin tekemään useilla miljardeilla euroilla. Nyt kehykset ja EU:n alijäämäsääntö estävät tämän. Keskusta katsoo, että tulevaisuudessa väyläinvestoinnit on pystyttävä moninkertaistamaan. Mainitsemieni rajoitteiden vuoksi ja pelkällä budjettirahalla siinä ei onnistuta.

Kasvun ja työpaikkojen luomiseksi tarvitsemme kokonaan uusia ratkaisuja. Siksi liikenne- ja viestintäministerin esittämän, valtion kokonaan omistaman yhtiön perustaminen on selvitettävä huolella ja ilman pelottelua. On myönteistä, että hallitus on sopinut selvityksen tekemisestä.

Tärkeintä on turvata ihmisten palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus viedään maaliin. Kyse on vaalikauden isoimmasta ratkaisusta ja suurimmasta palvelujen ja hallinnon uudistuksesta Suomessa vuosikymmeniin.

Tärkeintä on turvata ihmisten palvelut lähellä koteja koko maassa. Yhtä lailla uudistusta tarvitaan taloutemme kuntoon laittamiseksi.

Tulevaisuudessa yritykset ja järjestöt täydentävät sosiaali- ja terveyspalveluja. Ihmisillä on laajempi valinnanvapaus hoidossa ja hoivassa.

Uudistuksen toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä etenkin maakunnissa. Myös työntekijät on otettava mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisia on kuultava, jotta etenkin parhaat käytännöt saadaan leviämään.

Samalla tehdään maakuntauudistus, joka mahdollistaa tulevaisuuden kestävän aluepolitiikan. Maakunnan elinvoima on sen asukkaiden omissa käsissä. Uudistuksella mahdollistetaan ihmisten omatoimisuus.

Suomi on saatava kuntoon

Hallitusneuvotteluissa sovittiin neljän miljardin euron säästöistä tälle vaalikaudelle, jotta velaksi eläminen aikanaan loppuu.

Nämä hankalat ratkaisut on nyt tehty. Päätökset ovat kipeitä ja on ymmärrettävää, että niitä on myös arvosteltu. Mitä kovempaa maata jalkojemme alla on, sitä kestävämmin voimme pitää huolta yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevista.

Lohdullista on ollut, että myös joitain parannuksia on pystytty tekemään.

Esimerkiksi pienituloisimpien takuueläkettä korotetaan. Lasten ja perheiden palveluja uudistetaan. Omaishoitoa laitetaan vihdoin kuntoon. Nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä torjutaan. Maatalouden tukalaa tilannetta helpotetaan. Suurituloisimpien verotusta kiristetään.

Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa sovituille valtiontalouden kehyksille ja julkisen talouden suunnitelmalle vuosille 2017 – 2020. Suomi on laitettava kuntoon.

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetLiikenneinvestoinnit rakentavat Suomea