Mikko Savola: Keskustan tahtotila on auttaa lapsia

Kansanedustaja Mikko Savola 17.12.2019

Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta

Valtiovallan tärkein tehtävä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen.

Suomi on osallistunut kansainväliseen Isisin vastaiseen koalitioon vuodesta 2014 lähtien. Kansainvälinen yhteistyö on tuottanut tulosta. Isis on Syyriassa menettänyt alueensa. Kalifaatti on kukistettu, mutta Isis muodostaa edelleen vakavan turvallisuusuhan, joka on otettava vakavasti.

Konfliktialueilta palaavat terroristijärjestön riveissä taistelleet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä nostavat terrorismin uhkaa koko Euroopassa. Terrorismin torjumiseksi ja sen leviämisen estämiseksi on toimittava päättäväisesti ja johdonmukaisesti.

Edellisellä eduskuntakaudella kriminalisoitiin matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa ja hyväksyttiin tiedustelulainsäädäntö, joka antaa viranomaisille uusia työkaluja terrorismin torjumiseksi.

Työtä on jatkettava.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että tällä vaalikaudella on laadittava lainsäädäntö, jonka mukaan terroristijärjestöön kuuluminen, sen avustaminen tai ihmisten rekrytoiminen siihen, ovat rikoksia. Ruotsissa vastaavanlainen lainsäädäntö on jo laadittu.

Arvoisa puhemies,

Kysymys al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta on olosuhteet huomioiden vaikea ja oikeudellisesti monitahoinen. On ollut perusteltua varautua kaikkiin mahdollisiin kehityskulkuihin.

Suomen perustuslaki ja kansainväliset sopimukset velvoittavat viranomaisia turvaamaan hengenvaarassa ja hädässä olevan lapsen perusoikeudet. Viranomaisten vastuulla on ollut selvittää se, miten leirillä olevia suomalaislapsia voitaisiin auttaa.

On selvää, että näin herkässä kysymyksessä yksityiskohdat eivät voi olla julkisia. Julkisuudessa esiintyneet, monin paikoin väärätkin tiedot ja huhut ovat osaltaan vaikeuttaneet vaikean asian käsittelyä. Päätökset on tehtävä olemassa olevien tosiasioiden pohjalta.

Meidän päättäjien vastuulla on luottaa lakiin, viranomaisten toimintaan ja antaa oikeaa tietoa. Vetoan, että emme politikoisi näin vakavalla asialla. Tässä meillä jokaisella tässä salissa on vakava vastuu.

Peiliinkin on katsottava. Viestinnässä on ollut prosessin aikana parannettavaa ja myönnän, että asia on näyttänyt sekavalta ulospäin. On hyvä, että Eduskunta käy tässä salissa asiasta nyt perusteellisen keskustelun.

Arvoisa puhemies,

Poliittisesti vastuulliselta hallitukselta on odotettava turvallisuusnäkökohdat huomioivaa selkeää ja yhtenäistä toimintaa, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja vallitsevaan lainsäädäntöön.

Tämä antaa mahdollisuuden selkeyttää Suomen toimintalinja ja luo edellytykset antaa viranomaisille poliittinen tuki lakisääteisissä tehtävissään.

Hallituksen periaatepäätöksen linja on selkeä. Tahtotila on auttaa lapsia. He ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään. Ratkaisuja tehtäessä tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Tämä on linjassa Keskustan periaateohjelman kanssa. Siinä todetaan: ”Lapsella on omat vahvat oikeutensa, niistä suurin on oikeus turvalliseen elämään ja leikkiin”.

Viranomaiset pyrkivät kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin huolehtimaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Tässä suojelupoliisin arvio on kriittisen tärkeä. Tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Myös muut Pohjoismaat ovat onnistuneet kotiuttamaan ainoastaan lapsia leiriltä. Miksi ei sitten Suomi?

Isis-vanhemmat ovat tietoisesti vaarantaneet lastensa elämän ja tulevaisuuden menemällä tukemaan ideologiaa, joka on brutaaliudessaan ja karuudessaan kuin toisesta maailmasta. Se ideologia ei kunnioita kenenkään perus- ja ihmisoikeuksia. Keskustan eduskuntaryhmä tähdentää, että Suomella ei ole velvoitteita palauttaa ja hakea tällaisia henkilöitä maahamme.

Arvoisa puhemies,

Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen toimintalinjalle ja viranomaisten tärkeälle työlle turvata niin suomalaisten turvallisuus kuin lasten oikeudet.

Yhteispohjoismainen linja on kestävä linja.

Lue seuraavaksi

Eeva Kalli: Valtion on vastattava ihmisten tarpeisiin ja edistettävä asumiseen liittyvää valinnanvapautta
"Jokaisen ministeriön tulee tehdä omalla hallinnonalallaan yhteistyössä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa selvitys työtehtävistä, jotka voidaan monipaikkaistaa, sanoo Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli.
20.9.2020 / Uutiset
Petri Honkonen: Valkoposkihanhien ampuminen vauhdissa, ammutut hanhet saatava lautaselle
-Kun valkoposkihanhia on nyt alettu nyt ampua, pitää lihakin voida hyödyntää. Ei ole järkevää jättää herkullinen ja ekologinen liha syömättä, sanoo Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen.
20.9.2020 / Uutiset
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko: Olemme Suomen myönteisin ja tulevaisuuskoisin puolue
"Keskusta on aina toiminut nimensä mukaisesti sillanrakentajana suomalaisessa politiikassa. Uskon, että sille on nyt tilausta enemmän kuin koskaan. Maltti ja empatia ovat politiikan supervoimia", näin totesi Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko perjantaiaamun poliittisessa linjapuheessaan.
18.9.2020 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetMikko Savola: Keskustan tahtotila on auttaa lapsia