Mattila: Työllisyyttä ja tasa-arvoa tulevaisuudessa!

Keskustan kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna-Leena Mattila eduskunnan tiedonantokeskustelussa 16.12.2019

Viime ajat ovat olleet poikkeukselliset.

On väärin sanoa, että politiikka on kokonaan rikki. Hallituksen rivakka uudelleenjärjestyminen aiemman hallitusohjelman ja -pohjan päälle osoitti, että kyllä suomalaisessa tavassa toimia pystytään ratkaisuihin.

Se on kuitenkin myönnettävä, että sekavaltahan tämä on varmasti näyttänyt kodeissa ja työpaikoilla kautta Suomen.

Siksi uudelleenjärjestyneen hallituksen on toimittava asiassa kuin asiassa niin, että se voi tämän talon tuen lisäksi saada luottamuksen suoraan suomalaisilta. Myös eduskunnan on pystyttävä parempaan.

Arvoisa puhemies,

Maailma on sellaisessa jamassa, että varmaa yhä enemmän on vain epävarma. Näissä oloissa arvoon arvaamattomaan nousee, että Suomen asiat laitetaan kuntoon.

Tarvitaan maan asioihin selvyyttä luovaa, yhteiskuntaan vakautta rakentavaa ja suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen lisäävää politiikkaa. Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että viiden puolueen viime keväänä sopima hallitusohjelma antaa tällaiseen politiikkaan kaikki mahdollisuudet.

Tuolta ihmisten arjesta kaikki lähtee. Ilman töitä oleville nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille on saatava töitä. Siksi ihmisten työllistämistä ja työllistymistä on edelleen helpotettava. Tärkein ratkaisu on työpaikoilla tapahtuvan paikallisen sopimisen lisääminen.

Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus tekee tarvittavat ratkaisut viime kädessä itse, jos kolmikantaiset työryhmät eivät niitä saa aikaan. Luotamme kuitenkin siihen, että työmarkkinaosapuolet kantavat vastuunsa etenkin, kun Suomen talouden näkymät ovat hitusen paremmat kuin vielä aiemmin ennustettiin.

Arvoisa puhemies,

Työllistävämmän Suomen rakentaminen on ilman muuta Marinin-Kulmunin hallituksen päällimmäisin tehtävä. Toinen iso tehtävä on tasa-arvoisemman Suomen rakentaminen. Kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin.

Tämä on se vaalikausi, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on saatava tehtyä – kansanvaltaisten maakuntien pohjalta.

On kestämätöntä, että parempiosaiset pääsevät nopeasti lääkäriin työterveyshuoltoon tai yksityiselle samaan aikaan, kun heikompiosaiset jonottavat jopa viikkoja terveyskeskuksen vastaanotolle päästääkseen. Perusterveydenhuolto on laitettava viimein kuntoon. Keskustan eduskuntaryhmälle uudistus onkin ennen muuta tasa-arvouudistus.

Kuntatalouden heikentyminen uhkaa heikentää ihmisten arjen palveluja. Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että hallituksen on kuntaministeri Paateron johdolla valmisteltava nopeasti ohjelma, jolla kuntataloutta parannetaan ja turvataan arjen palvelut – päiväkoti, peruskoulu, vanhustenhoito – mahdollisimman tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle.

Palvelujen lisäksi on parannettava etenkin heikompiosaisten toimeentuloa.

On annettu ymmärtää, että edellinen hallitus ei saanut oikein mitään aikaan. Väärin. Ensi vuoden alussa korotetaan niin pienimpiä eläkkeitä kuin pienimpiä vanhempainpäivärahoja sekä lapsilisiä.

Tällä oikeudenmukaisella linjalla on jatkettava. Keskustan eduskuntaryhmä esittää, että syntyvyyden laskusta ”säästyvät” rahat käytetään lapsilisien tuntuvaan korottamiseen. Lapsiperheköyhyys on yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia. Keskustan eduskuntaryhmän tavoite on sen poistaminen.

Arvoisa puhemies,

Työllistävämmän ja tasa-arvoisemman Suomen rakentamisen on tarkoitettava koko maata.

Elämisen edellytykset on turvattava myös niillä seuduilla, jotka riutuvat. Teitä, ratoja ja muita väyliä on kunnostettava ja rakennettava kautta Suomen. Eriasteisia koulutusmahdollisuuksia on oltava tarjolla lapsille ja nuorille kaikissa maakunnissa. Toivon näköaloja on ylipäätään luotava tasa-arvoisesti kaikkialle maahan.

Kun ihmiset kokevat, että hallitus pitää aidosti koko Suomen ja kaikkien suomalaisten – ja ennen muuta heikompiosaisten ihmisten ja seutujen – puolta, se voi saada myös heidän luottamuksensa.

Nämä ovat myös ne syyt, miksi olemme puolueena mukana juuri tässä hallituksessa. Samalla pidämme huolen siitä, että Suomen taloutta hoidetaan järkevästi ja että ennen muuta yrittäjät voivat nukkua yönsä rauhassa.

Arvoisa puhemies,

Suomi ei siis ole heilahtanut viime vaalikauteen verrattuna oikealta vasemmalle, vaan pysyy keskellä. Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa hallitusohjelmalle ja laittaa voimavaransa ihmisten arjen parantamiseen ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen.

Lue seuraavaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Verohelpotuksia vihreän siirtymän investointien saamiseksi Suo-meen
Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan erityistalousalueet voivat olla yksi mahdollinen vastaus kiristyvään kansainväliseen kilpailuun vihreän siirtymän investoinneista. Vihreän siirtymän investointeja houkuttelevat erityistalousalueet rakentuisivat esimerkiksi teollisuuspuistojen ympärille. Teollisuuspuistot olisi luvitettu ja kaavoitettu etukäteen kokonaisuutena ja näin ne nopeuttaisivat alueelle tehtäviä investointeja. Tällaisille alueille voitaisiin myöntää määräaikaisia verohelpotuksia esimerkiksi yhteisöverosta, Lintilä ehdottaa.
26.3.2023 / Uutiset
Rospuuttokuopat kuntoon, miljardiraiteet jäihin
Aika on rahaa. Oikein paljonkin rahaa. Tarkalleen ottaen minuutti maksaa 331 miljoonaa euroa. Niin paljon konsulttien mukaan maksaisi, jos juna viilettäisi metsien ja peltojen halki Helsinki-Vantaan lentokentältä suoraan Tampereelle.
25.3.2023 / Uutiset
EU:n meriliikenneasetuksesta sopu – Suomen kilpailukyvylle välttämättömän talvimerenkulun erityispiirteet huomioitu
Euroopan parlamentti, jäsenmaiden neuvosto ja komissio pääsivät sopuun FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta. Aamuyön tunneille venyneissä tiukoissa neuvotteluissa päätettiin meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämisestä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) toimi asetuksessa Renew Europe -ryhmänsä neuvottelijana.
23.3.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetMattila: Työllisyyttä ja tasa-arvoa tulevaisuudessa!