Skip to content

Puoluevaltuuston kannanotto 21.11.2021: Talouspolitiikassa uusi vaihde päälle – on suurten valintojen aika

Kasvu edellyttää rohkeutta ja tahtoa uudistua ja uudistaa. Jostakin on luovuttava, että saamme tilalle uutta. Keskustan mielestä on mahdoton vaihtoehto, jossa velkaannumme pysyvästi ilman näkymää paremmasta huomisesta. Kestävä julkinen talous ei ole Keskustalle päämäärä vaan väline hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Vastuullinen finanssipolitiikka edellyttää valintojen tekemistä. Vaikeitakin, mutta ei mahdottomia

Keskusta ei kannata sitä, että rahoittaisimme tulevaisuudessa tarvittavia investointeja velkarahalla irrottaen ne valtiontalouden kehysjärjestelmästä. Merkittävät julkiset investoinnit voidaan rahoittaa kehysten puitteissa.

Samalla kun pidämme menot kurissa, meidän on uudistuttava ja huolehdittava kasvun edellytyksistä. Muutoin meitä uhkaa näivettyminen.

Keskustan talousajattelu rakentuu vastuun ja vapauden tasapainoon. Ihmisillä on oltava mahdollisuus vaurastua ja yrittämisestä täytyy palkita. Yrittämiseen sisältyy aina riski. Yritystoiminnan epäonnistuessa yrittäjälle on annettava mahdollisuus uuteen alkuun.

Kestävää kasvua koko maahan

Velkavetoisen kotimaiseen kysyntään perustuvan kasvun sijaan tarvitsemme uutta kasvustrategiaa. Suomesta on tehtävä maailman kilpailukykyisin ja vastuullisin maa. Talouskasvun on kuitenkin oltava kestävää niin ympäristöllisesti, sosiaalisesti kuin alueellisesti. Asumisen, työntekemisen ja yrittämisen edellytyksiä on vahvistettava koko maassa.

Talouden ja työllisyyden kasvu ei edellytä keskittämistä. Finanssikriisin jälkeen bruttokansantuote henkeä kohden on kasvanut monissa osissa Suomea, mutta ei suurimmissa kaupungeissa. Vientimme on koko Suomen varassa.

Tavoitteemme on tehdä Suomesta houkutteleva ja kannustava investointiympäristö. Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisu vaatii merkittäviä investointeja. Uusteollistaminen etenee monissa maissa. Suomen on päästävä mukaan investointiaaltoon. Meidän on myös valittava ne strategiset alat ja teknologiat, joiden kautta luodaan uutta työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Inhimillinen pääoma nousuun

Kasvu ja hyvinvointi syntyvät työnteosta ja osaamisesta. Inhimillisen pääoman määrä kääntyy Suomessa laskuun 2040-luvulla koulutustason laskun ja väestön ikääntymisen seurauksena. Nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeet kasvavat huolestuttavasti. Näihin kehityskulkuihin on saatava muutos. Pieneviä ikäluokkia ei pidä näännyttää ylisuuren taakan alle.

Koko Suomen voimavarat on saatava käyttöön ja työlle pitää löytää tekijät. Osaavan ja osallistavan kasvun politiikassa työhyvinvointi ja työkyky on mukana. Keskusta haluaa uudistaa työturvallisuuslakia työn henkisen kuormituksen hallitsemiseksi. Koulutusta on kohdennettava myös maakuntiin korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä. Työttömyyttä voidaan vähentää uudistamalla etuuksia kannustaviksi. Lisäksi pitää helpottaa tekijöiden saamista ulkomailta.

Kasvu edellyttää investointeja uutta luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämä on sekä valtion että yritysten tehtävä. Laaja-alainen, hallinnollisesti yksinkertainen TKI-verokannustin on otettava käyttöön erityisesti pk-yritysten kannustamiseksi uudistumaan.

 

Lue seuraavaksi

Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Keskustalta välikysymys lähipalveluiden pelastamiseksi
Keskustan eduskuntaryhmä tekee hallitukselle välikysymyksen neuvola, terveys-, vanhus- ja muista lähipalveluista. Tilanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on vakava.
29.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Keskustalta välikysymys: Lähipalvelut pitää pelastaa
Keskusta tekee hallitukselle välikysymyksen terveys-, vanhus- ja muista suomalaisten lähipalveluista. Tilanne on vakava.
27.9.2023 / Uutiset
Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Olli Rehn on suomalaisia yhdistävä voima
Keskustan puoluekokouksen mukaan presidentinvaaleissa on kyse siitä, kuka ehdokkaista on paras täyttämään presidentiltä vaadittavat edellytykset vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa. Puoluekokouksen kanta on selvä: Keskustan ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi on filosofian tohtori Olli Rehn.
23.9.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetPuoluevaltuuston kannanotto 21.11.2021: Talouspolitiikassa uusi vaihde päälle – on suurten valintojen aika