Tavallisten suomalaisten sote-uudistus

tumman vihreällä pohjalla apilakehys, jonka keskellä lääkäri ja tutkittava potilas

Sote-uudistuksesta on saatu aikaan ratkaisu, joka pystytään saamaan valmiiksi. Ja se pitää saada valmiiksi. Suomalaisten vuoksi. Suomen vuoksi. Tässä uudistuksessa on vain voittajia.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus uudistuksen lähtökohtina

On väärin, että kun jotkut saavat hoitoa yksityislääkäriltä tai työterveyshuollon kautta, toiset joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja terveyskeskuksiin. Ja jos lääkäriin sattuu pääsemään, joutuu pompoteltavaksi luukulta toiselle.

Siksi sote on Keskustalle ennen muuta tasa-arvouudistus. Lompakon paksuus tai työssäolo eikä kotipaikkakunta saa ratkaista lääkäriin pääsyä. Tasa-arvoiset palvelut pitää turvata kautta Suomen.

Meidän mielestämme lapsiperheiden, työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden pienituloisten ihmisten sekä pienyrittäjien terveys on yhtä tärkeää kuin työterveyshuollosta nauttivien.

Läheltä saatavat peruspalvelut kuntoon

Sote on kestävä ratkaisu myös vanhustenhoidon parantamiseksi. Jokainen ikäihminen ansaitsee inhimillisen ja ihmisarvoisen hoivan. Nyt näin ei ole.

Hoito- ja hoiva-alan ja sosiaalipalvelujen ammattilaiset läheisineen tarvitsevat varmuutta tulevasta. He ovat eläneet aivan liian pitkään epävarmuudessa. Sen pitää loppua.

Uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon sairaaloista ja niiden asemasta. Ykkösasia on kuitenkin perusterveydenhuolto.

Se, että apua tarvitessaan terveyskeskukseen pääsee kohtuullisen ajan kuluessa. Keskustan tavoitteena on, että jokaisen kunnan alueelta on jatkossa löydyttävä vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava maakunnan palvelujen toimipiste.

Erikoissairaanhoitoa tarvitsemme onneksi paljon harvemmin. Jatkossa hoidon saaminen sujuvoituu, kun sekä perusterveydenhuolto että sairaalahoito ovat saman järjestäjän eli maakunnan käsissä. Tämä säästää myös selvää rahaa.

Kuntien tulevaisuus vakaammalle pohjalle

Sote-uudistus on välttämätön myös kuntien kannalta. Nyt kunnan budjetista saattaa mennä yli 70 % sote-kustannuksiin. Muutama vakava sairastuminen tai huostaan otettujen lasten määrän kasvu voi sekoittaa kunnan talouden täysin. Rahat laskujen maksuun on otettava esimerkiksi koulujen tai kirjastojen määrärahoista.

Uudistuksella sote-menot siirretään isommille hartioille, maakunnille. Rahoitus palvelujen tuottamiseen tulee aluksi valtiolta, myöhemmin ehkä maakunnan omilla veroilla.

Nyt aikaansaadulla ratkaisulla pystytään pelastamaan hyvinvointiyhteiskunta, saamaan ihmisille tasa-arvoisemmat palvelut ja samalla säästämään myös yhteisiä veroeuroja. Nykyisten maakuntien pohjalle rakentuva vaihtoehto on myös ainoa malli, joka on hyväksyttävissä perustuslain kannalta.

Onhan sotelle nytkin olemassa vaihtoehto. Se on se, että ei tehdä mitään. Silloin ihmisten ja alueiden eriarvoisuus jyllää kahta kovemmin. Ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, kuntatalous on kuralla vuodesta toiseen ja valtiontalouden velka vain kasvaa.

Keskustalainen kädenjälki

Suomella ei ole varaa siihen, että sotesta tehdään puolue- saati valtapolitiikkaa. Sote ei ole Keskustan eikä minkään muunkaan puolueen oma lapsi. Jokainen puolue on joutunut tekemään kompromisseja.

Sote-uudistuksen aikaansaaminen oli yksi tärkeä peruste sille, miksi Keskusta on mukana tässä hallituksessa. Lähdimme puolustamaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä palvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Kädenjälkemme näkyy nyt esitellyssä ratkaisussa erittäin vahvasti. Tunnemme ja tunnustamme elämisen erilaisuuden eri puolilla Suomea. Siksi ratkaisujenkin on oltava joustavia ja mahdollistavia.

Uudistuksessa palvelujen tuottaja on jatkossakin useimmiten julkisella puolella. Keskusta sai mukaan monituottajuuden: palveluja voivat alueen väestön tarpeisiin tuottaa edelleen myös yksityiset yritykset, elinkeinonharjoittajat ja järjestöt. Tämä erilaisten tuottajien malli turvaa monessa paikassa palvelujen saatavuuden ylipäätään.

Keskusta taisteli neuvottelujen loppuun saakka myös sen puolesta, että maakunnan saama rahoitus perustuu tarpeisiin. Meidän mielestämme ei voi olla oikein, että Suomen tervein ja hyvätuloisin väestö hyötyy uudistuksesta. Rahaa pitää ohjata sinne, missä sairastavuus on korkeaa, väestö ikääntynyttä, alueen tulotaso matalaa ja alue harvaanasuttua. Tämä on meistä oikeudenmukaista.

Lopputuloksena on suomalainen sote. Ei välttämättä täydellinen, mutta ihmisille hyvä ja Suomelle hyvä.

Lue lisää uudistuksen yksityiskohdista täältä soteuudistus.fi

Lue seuraavaksi

Keskustan Pakarinen: Etätyö luo lisätarvetta lähiyrittäjyydelle
Monipaikkaisuudella ja sen etätyön muodolla on suuria vaikutuksia kaupunkiseuduilla, joilla asiantuntijatyön runsas määrä tarkoittaa myös aiempaa suurempaa määrää etätyötä koronan jälkeen. Enemmän kotona tehtävä työ synnyttää uutta kysyntää palveluille lähellä kotia. Lähipalveluiden kysyntä vaikkapa lounasravintoloiden muodossa todennäköisesti kasvaa, kun etätyöt nyt vakiintuvat, Kaupungissa on Keskusta -verkoston vetäjä Riikka Pakarinen linjaa.
15.10.2021 / Uutiset
K-studion vieraaksi saapuu ministeri Antti Kurvinen. Keskustelussa mistä luomme lisää kasvua ja työpaikkoja luoville aloille, korjaamme koronan jälkiä ja pidämme huolta lapsista ja nuorista, kun samaan aikaan veikkauksen rahoitus vähenee.
14.10.2021 / K-Studio
Keskustan Markus Lohi: Kela-korvauksia ei pidä poistaa yksityisestä sairaanhoidosta
Keskustan varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan pj. Markus Lohi ei näe perustetta poistaa yksityisen sairaanhoidon kela-korvauksia. Tärkeää on myös varmistaa monituottajuus ja palveluseteleiden käyttö osana sote-uudistusta, Lohi toteaa.
11.10.2021 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetTavallisten suomalaisten sote-uudistus