Keskustan Savola: Huoltovarmuus turvataan vahvalla aluepolitiikalla

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Keskustan ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Mikko Savola

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Suomen turvallisuuden perustan muodostavat kokonaisturvallisuuden toimintamalli, varautuminen ja ennakointi.

Kylmistä ja karuista olosuhteistamme johtuen Suomessa on mietitty näitä huoltovarmuuden kysymyksiä jo sadan vuoden ajan. Suomessa on pitkät kuljetusetäisyydet ja sijaitsemme syrjässä. Pahana päivänä, kriisin keskellä, näistä asioista ei loppukädessä huolehdi kukaan muu kuin me itse.

Kansallisen varautumisemme taso on onneksi hyvä. Kehittämistarpeitakin on. Keskustan eduskuntaryhmä kannattaa parlamentaarisen huoltovarmuustyön jatkoa myös tulevina vaalikausina. Huoltovarmuus on yhteinen asiamme.

Huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää vahvaa aluepolitiikkaa. Kauttaaltaan elinvoimainen ja yritteliäs Suomi on myös huoltovarma Suomi. Tasapainoinen Suomi on kriisinkestävämpi Suomi.

Arvoisa puhemies,

Uhkakuvat ovat monipuolistuneet ja kriisit ovat pitkäkestoisempia.

Tämä edellyttää yhä laaja-alaisempaa kansallista varautumista ja yhä tiiviimpää kansainvälistä verkostoitumista.

Suomalaisten välttämättömät tarpeet on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Sota Euroopassa korostaa sotilaallisen huoltovarmuuden merkitystä. Kotimaisen puolustusteollisuuden osaaminen, kilpailukyky ja vientitoiminta on keskeistä huoltovarmuuden kannalta.  Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusteollista yhteistyötä on tiivistetty. Tätä on jatkettava sotilaallisen huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Suomen tuleva Nato-jäsenyys parantaa osaltaan maamme huoltovarmuutta.

Arvoisa puhemies,

Koronapandemia nosti esiin huoltovarmuutemme puutteet. Se on yksi keskeinen syy, miksi tämä selonteko päätettiin laatia. Selonteko antaa vastauksia nykyisiin vastuisiin ja rooleihin kansallisella ja alueellisella tasolla. Jatkossa ne tulee määritellä vielä nykyistä selkeämmin.

Ruuan loppuminen tai pula ruuasta on kriiseistä pahimpia. On sinänsä sääli, että vaadittiin pandemia ja sota, ennen kuin suomalaisen viljelijän arvostus yhteiskunnassamme ymmärrettiin.

Poikkeukselliset ajat korostavat omavaraisuuden merkitystä.

Kiitos kotimaisesta ruuasta kuuluu suomalaisille viljelijöille. Ilman viljelijöitä meillä ei ole ruokaa, eikä ruuantuotannon huoltovarmuutta.

Ilman kannattavaa ruuantuotantoa ei suomalaisella maataloudella ole tulevaisuutta. Viljelijän on saatava työstään asianmukainen korvaus.  Tällä hetkellä näin ei ole.

Kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Koko ruokaketjun pitää kantaa tästä vastuunsa. Reilumpi tulonjako on välttämätöntä, jotta kotimaista ruokaa on tarjolla myös tulevaisuudessa.

Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi tulee ruokaa voida tuottaa kannattavasti koko maassa. On varmistettava, että edellytykset maaseudulla elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen ovat kunnossa. Tiet ja tietoliikenneyhteydet ovat yrittäjyyden perus edellytyksiä.

Myös veden saanti on perusasia. Vesihuolto on pidettävä jatkossakin julkisessa omistuksessa.

Arvoisa puhemies,

Sähkön ja lämmön on riitettävä myös tulevina talvina. Tässä paikallisilla energiayhtiöillä on keskeinen rooli. Esimerkiksi metsähakkeen ja turpeen saatavuus on varmistettava tuottajien kannalta tarpeeksi pitkillä sopimuksilla. Tämän talven jälkeen tulee uusi talvi. Olemassa olevat varastot on käytetty nopeasti loppuun. Viisas varautuu jo nyt tulevaan.

Energian osalta huoltovarmuus voidaan turvata vain koko Suomen voimavaroilla.

On välttämätöntä, että investointeja koskeva lupaprosessi on tarpeeksi nopea, eivätkä investoinnit juutu turhaan byrokratiaan ja valituskierteeseen. Suomi tarvitsee lupa-asioiden käsittelytakuun, missä investointipäätökset saadaan tehtyä nykyistä nopeammin.

Arvoisa puhemies,

Yrittäjät, työntekijät ja teollisuus tekevät kaikki tärkeää työtä huoltovarmuuden eteen.

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö on suomalainen vahvuus, josta Keskusta tulee pitämään jatkossakin kiinni.

Lue seuraavaksi

Keskustan Savola: Oma ruoka on järkäleasia suomalaisille ja Suomelle
Viljelijöiden pärjääminen on yhteinen asia.  Meidän pitää tehdä yhteistyötä reilumpien markkinoiden ja oikeudenmukaisemman tulonjaon puolesta. Kotimaisen ruuan ja isänmaan tähden. 
7.12.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan Saarikko ja Kalli: Luonto ja talous pystytään yhdistämään
Saarikon ja Kallin mukaan uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa entisestään taloudellisen tuen mahdollisuuksia nimenomaan vapaaehtoisille suojeluohjelmille. Vapaaehtoisuus - ei ylhäältä saneleminen - on näissä asioissa kestävä tie edetä. Lisäksi esimerkiksi malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan.
3.12.2022 / Uutiset
Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKeskustan Savola: Huoltovarmuus turvataan vahvalla aluepolitiikalla