Skip to content

Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Sähkön siirtohinnat kuriin

Mika Lintilä sininen puku tumman aidan edessä

Sähkön käyttäjät kautta maan ovat aiheellisesti olleet käärmeissään jatkuvasti nousseista sähkön siirtohinnoista. Esitellyllä lakimuutoksella puutumme siirtohintojen kohtuuttomuuksiin keinoilla, jotka näkyvät sähkön käyttäjien laskuissa kautta maan.

Lakimuutoksella leikataan jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienennetään kertakorotusten suuruutta. Hintojen kertakorotuksia rajoitetaan voimakkaasti ja pitkällä aikavälillä siirtohinnat kääntyvät laskuun.

Tässä paikataan aiempien hallitusten virheitä. Kataisen sinipunahallitus siunasi Fortumin sähköverkkojen myynnin kaudellaan. Se oli vakava virhe. Samoin sinänsä oikeasta syystä asetetut vaatimukset säävarmoista siirtoverkoista avasivat tien siirtohintojen nousukierteelle.

Sähkön toimitusvarmuus on tärkeä asia huoltovarmuuden kannalta. Sähköverkon on kestettävä myrskyjä ja sääoloja. Hintojen on kuitenkin pysyttävä kohtuullisina. Nyt näin ei ole. Siirtomaksut kattavat yhä suuremman osan sähkölaskusta.

Nyt tehtävällä uudistuksella lopetetaan sähkönsiirtohintojen kohtuuttomat korotukset. Keskustalle kysymys on niistä arjen asioista, joiden eteen teemme töitä hallituksessa.

Muutokset voimaan mahdollisimman pian

Lakiesitys hillitsee sähkön siirtohintoja ja leikkaa jakeluyhtiöiden tuottoja. Sähkön siirtohintoihin puututaan muuttamalla sähkömarkkinalakia sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Hallituksen esitys asiasta on annettu tänään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste pienentää asiakkailta kerättävää summaa jo ensi vuonna 350 miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna.

Sallittu tuottotaso laskee lakimuutoksen myötä 40 prosenttia kaikkien aikojen alimmalle tasolle, neljään prosenttiin. Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto lähes puolitetaan 15 prosentista 8 prosenttiin.

Milloin muutokset näkyvät sähkölaskussa?

Lakimuutoksen käytännön vaikutukset siirtomaksuihin riippuvat siitä, minkä jakeluverkkoyhtiön alueella asuu. Joillain alueilla hinta voi pudota jo ensi vuonna, toisilla taas vasta useiden vuosien päästä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon alijäämää yhtiöillä on. Koko maassa lakimuutos hillitsee hintojen nousua välittömästi.

Monet kunnalliset yhtiöt eivät ole omistajien tahdon mukaisesti myöskään korottaneet hintoja niin paljon kuin olisi mahdollista, vaan ovat lähtökohtaisesti pitäneet ne kohtuullisella tasolla.

Kustannustehokkuutta ja suunnitelmallisuutta

Verkonhaltijan on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaa palvelunsa kustannustehokkaasti. Suunnittelussa tulee jatkossa vertailla vaihtoehtoisia investointeja ja kuulla asiakkaita. Maakaapelointia ei tarvita joka paikassa. Energiavirasto valvoo suunnitelmia ja niiden toteuttamista, jotta tarpeettomia investointeja ei tehdä.

Yhtiöille annetaan myös kahdeksan vuotta lisäaikaa tehdä tarvittavat säävarmuutta parantavat investoinnit erityisesti haja-asutusalueella. Näin vältetään kalliita kertainvestointeja, jotka näkyisivät hintojen jyrkkänä nousuna. Vastineeksi palvelutason viivästymisestä verkkojen asiakkaille maksettaisiin paremmat korvaukset pitkistä sähkökatkoista.

Lisäksi annamme kansalaisille paremmat mahdollisuudet omaan sähkön pientuotantoon. Jatkossa esimerkiksi usean kiinteistön yhteiset aurinkopaneelikentät ovat mahdollisia, kun sähkön siirtoa kiinteistörajan yli ei tulkita jakeluverkkotoiminnaksi.

Hallituksen esitys on valmisteltu erityisellä huolella ja niin, että kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Sääntely on pitkäjänteistä ja vahvalla oikeudellisella pohjalla. Näin korjaavat toimet pystytään toteuttamaan nopeasti.

Hintojen kurissa pitämisen ohella hallitus haluaa turvata myös sähköverkkojen hyvän toimitusvarmuuden tason ja tulevaisuuden tarpeita palvelevan energiajärjestelmän kehityksen. Verkkojen myrskyn kestävyyttä parannetaan edelleen.

Mika Lintilä

Mika Lintilä

Kansanedustaja (Vaasa)

Lue seuraavaksi

”Kepun siltarummut” Keskustalle kunnia-asia
Viikonloppuna uutisoitiin, että töihin ajavien suomalaisten kustannukset voivat lähitulevaisuudessa nousta jopa sadoilla euroilla. Työmatkavähennyksen yläraja lasketaan 7000 euroon ja alarajaa – siis omavastuuta – nostetaan 900 euroon. Jälkimmäinen tuntuu etenkin pienituloisimpien, autoa töissä käyntiin tarvitsevien ihmisten arjessa.
19.9.2023 / Uutiset
Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Lähipalveluiden kurjistaminen tulee kalliiksi
Hallitus kokoontuu ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona budjettiriiheen. Siellä hallitus neuvottelee valtion ensi vuoden budjetista, julkisen talouden suunnitelmasta eli koko vaalikauden menokehyksistä sekä myös kuluvan vuoden lisätalousarviosta.
15.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli kysyi syksyn ensimmäisellä eduskunnan kyselytunnilla, miksi hallitus leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja keskittää lähipalvelut.
12.9.2023
EtusivuAjankohtaistaUutisetElinkeinoministeri Mika Lintilä: Sähkön siirtohinnat kuriin