Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Työlista suomalaisen työn tueksi

Mika Lintilä
Mika Lintilä

-Monessa perheessä eletään synkkiä hetkiä. Joudumme kohtaamaan irtisanomis,- lopettamis,- ja konkurssiuutisia tänä syksynä vielä monta kertaa. Omilla toimillamme voimme minimoida huonot uutiset ja rakentaa pohjaa hyville uutisille, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

-Suomalaisten työpaikkojen puolustaminen edellyttää nyt hallituksen, palkansaajien ja työnantajien yhteistyötä. Laaja työlistamme etenee päätöksillä, ei syyttelyllä ja riitelyllä.

-Budjettiriihessä olisi löydettävä yksimielisyys esimerkiksi siitä, että jo sovittujen veronkorotusten ohella pidättäydytään uusista sellaisista korotuksista, joilla on erityinen vaikutus eri teollisuudenalojen tilanteeseen ja työpaikkoihin. Samoin on syytä käydä läpi, tulisiko jo sovittuja lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan korotuksia aikatauluttaa ja porrastaa, sanoo ministeri Lintilä.

-Samoin tarvitaan päätös teollisuuden sähköveron laskemisesta EU:n minimitasolle vuoden 2021 alusta eteenpäin sekä energiaveroleikkurin poistamisesta asteittain. Riihessä on myös ratkaistava päästökauppakompensaation jatko tavalla, joka tukee teollisuutemme uudistumista.

-Teollisuuden toimintaedellytyksiä turvaavien ratkaisujen rinnalla on tehtävä päätöksiä viennin julkisen rahoituksen vahvistamisesta, lupasääntelyn sujuvoittamisesta ja puurakentamisen lisäämisestä. Hyvien ja työllistävien hankkeiden ei pidä antaa kaatua kohtuuttomaan sääntelyyn ja rahoituksen puutteeseen. Olen valmis edesauttamaan riihessä esityksiä kaikista näistä kysymyksistä.

-Hallituksen työllisyyspäätösten lisäksi työmarkkinaoaspuolten on kyettävä työtä vahvistaviin uudistuksiin ja palkkamalttiin. Nämä olisivat tällä hetkellä kiky kakkosta tervetulleempi tie eteenpäin. Lähivuosina on noudatettava palkkamalttia, joka tukee suomalaisen työn kilpailua markkinoilla. Paikallisen sopimisen mekanismien uudistaminen on välttämätöntä ja edellyttää myös työmarkkinaosapuolilta rohkeutta neuvottelutuloksiin. Irtisanomisten ja lomautusten sijaan työpaikoilla pitää olla joustavampia ja inhimillisempiä vaihtoehtoja sopeutua tilanteeseen, Lintilä toteaa.

-Kesällä sovitusta EU:n elpymispaketista on tehtävä suomalaisen työn uudistuspaketti, joka edistää vähähiilistä teollisuutta, infrainvestointeja sekä tutkimus, kehitys- ja innovaatiokeskittymien syntyä. Oikein toimimalla elpymispaketti tuo kestävää hyvää koko Suomeen, kehittää teollisuuttamme ja turvaa työn monelle suomalaiselle.

-Syyskauden työlistan toteuttamisen lisäksi meidän on selkeästi tarpeen työstää pitkän aikavälin teollisuusstrategiaamme. Hallituspuolueiden ja hallinnonalojen on soudettava samaan suuntaan, jos haluamme saada vastarannan näkyviin. Vastuu asiassa on yhteinen, Lintilä sanoo.

-Suomi pitää saada takaisin uuden teknologian hyödyntämisen eturintamaan. Tarvitsemme loikan digitalisaation ja robotiikan hyödyntämisessä eri toimialoilla. Tässä suomalaiset eturivin veturiyritykset voivat vetää muita mukanaan. Hallituksen on osana tulevaa strategiaa linjattava muun muassa laaja-alaisen tki-verokannusteesta, joka rohkaisee yrityksiä investoimaan aineettomaan pääomaan.

-Uskon tosiasioiden tunnustamiseen ja yhteistyöllä pärjäämiseen. Nyt ei pidä sortua tappelemaan epäolennaisesta. Pidetään porukalla huoli siitä, että Suomi seisoo omilla jaloillaan myös siinä vaiheessa, kun korona on enää ikävä muisto lähimenneisyydestä, päättää elinkeinoministeri Lintilä.

(kuvalähde: Valtionneuvosto)

Lue seuraavaksi

Keskustan Kulmuni: Omalla energialla vapautta ja vaurautta
Keskusta on aina kannattanut omavaraisuutta, mutta risupaketeista meitäkin on haukuttu. Suomen energiaomavaraisuus on parantunut ja riippuvuus tuodusta fossiilienergiasta vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä ei ole tapahtunut vahingossa tai itsestään
5.10.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan eduskuntaryhmä: Tukea Ukrainalle pitää jatkaa – Suomen oma varautuminen korostuu
Keskustan eduskuntaryhmä pitää viimeaikaisia tapahtumia – Venäjän osittaista liikekannallepanoa, puheita sodasta länttä vastaan, niin sanottuja kansanäänestyksiä Ukrainan itä- ja eteläosissa, alueiden liittämisaikeita Venäjään ja Nord Stream -kaasuputkien vuotoja Itämerellä – vakavana ja huolestuttavana kehityksenä.
29.9.2022 / Uutiset
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pj Lohi: Hyvää hoitoa jokaiselle kautta Suomen
Hoitajapula, päivystysten ruuhkautuminen ja se, että hoitoon ei pääse eikä hoivaa saa ovat vakavia asioita. Etenkin huoli ikäihmisten palveluista on yhteinen.
28.9.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
EtusivuAjankohtaistaUutisetElinkeinoministeri Mika Lintilä: Työlista suomalaisen työn tueksi