Siirry sisältöön

Elsi Katainen: Euroopan komission huomioitava eri toimijat tasapuolisesti matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelussa

Tiedote 24.1.2023

Euroopan komissio on vastannut europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) jättämään kirjalliseen kysymykseen matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelusta ja sen vaikutuksista varsinkin sisämarkkinoiden tasapuolisuuteen ja matkailualan pk-yritysten toimintakykyyn.

– Matkailuala on ollut jo vuosia digimurroksen keskellä ja koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota tekivät tilanteesta entistä haastavamman. Miten komissio aikoo uudelleentarkastelussa taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille matkailuekosysteemin toimijoille? On huomioitava esimerkiksi se, että uudet toimijat ovat laajentaneet myyntiään myös paketoituihin matkailutuotteisiin eikä heitä välttämättä koske samat säännöt ja velvoitteet kuin matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja, kysyy Katainen kirjallisessa kysymyksessään.

Nykyisin voimassa olevassa matkapakettidirektiivisissä varsinkin matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille on asetettu tiukat kuluttajansuojavaatimukset ja velvoitteet ennakkomaksuista. Joidenkin direktiivin soveltamisalojen, kuten digitaalisten paketoituja matkailutuotteita myyvien tahojen kanssa on kuitenkin joitakin epäselvyyksiä.

Kuluttajan oikeuksien suojaaminen ja luottamuksen vahvistaminen ovat matkailualalla erittäin tärkeitä toimia, mutta uudelleentarkastelun on laitettava kaikki toimijat reilusti samalle viivalle, jotta sisämarkkinoiden tasapuolinen toimivuus turvataan, Katainen perustelee.

Euroopassa on noin 80 000 matkanjärjestäjää ja -toimistoa, joista miltei 99 % on mikro- tai pk-yrityksiä. Juuri näiden yritysten toimintaympäristöön kasvavat velvoitteet ja sisämarkkinoiden vääristymät vaikuttaisivat vahvasti.

Matkailuala on valtavan tärkeä työllistäjä ja elinvoiman luoja Euroopassa, joten sektorilta kantautuvat huolet on otettava vakavasti. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pk-yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja tuoda alueilleen vaurautta ja elinkeinoja. On valitettavaa, että komissio on vastannut kysymykseeni vain hyvin yleisellä tasolla. Komissio lupaa vastauksessaan kuitenkin ottaa vaikutustenarvioinnissaan huomioon sektorin eri kokoiset toimijat ja heille muutoksista syntyneet kustannukset ja edut. Aion seurata asian etenemistä aktiivisesti, Katainen jatkaa.

Nykyinen matkapakettidirektiivi tuli voimaan 2015 ja sen päätarkoituksena on tuoda yhdistettyjä matkapalveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat yhtenäisen sääntelyn alle sekä parantaa kuluttajansuojaa. Komission on tarkoitus julkaista direktiivin uudelleentarkastelu vuoden 2023 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se tulee parlamentin ja neuvoston työstettäviksi.

 

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetElsi Katainen: Euroopan komission huomioitava eri toimijat tasapuolisesti matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelussa