Skip to content

Elsi Katainen: Euroopan komission huomioitava eri toimijat tasapuolisesti matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelussa

Tiedote 24.1.2023

Euroopan komissio on vastannut europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) jättämään kirjalliseen kysymykseen matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelusta ja sen vaikutuksista varsinkin sisämarkkinoiden tasapuolisuuteen ja matkailualan pk-yritysten toimintakykyyn.

– Matkailuala on ollut jo vuosia digimurroksen keskellä ja koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota tekivät tilanteesta entistä haastavamman. Miten komissio aikoo uudelleentarkastelussa taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille matkailuekosysteemin toimijoille? On huomioitava esimerkiksi se, että uudet toimijat ovat laajentaneet myyntiään myös paketoituihin matkailutuotteisiin eikä heitä välttämättä koske samat säännöt ja velvoitteet kuin matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja, kysyy Katainen kirjallisessa kysymyksessään.

Nykyisin voimassa olevassa matkapakettidirektiivisissä varsinkin matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille on asetettu tiukat kuluttajansuojavaatimukset ja velvoitteet ennakkomaksuista. Joidenkin direktiivin soveltamisalojen, kuten digitaalisten paketoituja matkailutuotteita myyvien tahojen kanssa on kuitenkin joitakin epäselvyyksiä.

Kuluttajan oikeuksien suojaaminen ja luottamuksen vahvistaminen ovat matkailualalla erittäin tärkeitä toimia, mutta uudelleentarkastelun on laitettava kaikki toimijat reilusti samalle viivalle, jotta sisämarkkinoiden tasapuolinen toimivuus turvataan, Katainen perustelee.

Euroopassa on noin 80 000 matkanjärjestäjää ja -toimistoa, joista miltei 99 % on mikro- tai pk-yrityksiä. Juuri näiden yritysten toimintaympäristöön kasvavat velvoitteet ja sisämarkkinoiden vääristymät vaikuttaisivat vahvasti.

Matkailuala on valtavan tärkeä työllistäjä ja elinvoiman luoja Euroopassa, joten sektorilta kantautuvat huolet on otettava vakavasti. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pk-yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja tuoda alueilleen vaurautta ja elinkeinoja. On valitettavaa, että komissio on vastannut kysymykseeni vain hyvin yleisellä tasolla. Komissio lupaa vastauksessaan kuitenkin ottaa vaikutustenarvioinnissaan huomioon sektorin eri kokoiset toimijat ja heille muutoksista syntyneet kustannukset ja edut. Aion seurata asian etenemistä aktiivisesti, Katainen jatkaa.

Nykyinen matkapakettidirektiivi tuli voimaan 2015 ja sen päätarkoituksena on tuoda yhdistettyjä matkapalveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat yhtenäisen sääntelyn alle sekä parantaa kuluttajansuojaa. Komission on tarkoitus julkaista direktiivin uudelleentarkastelu vuoden 2023 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se tulee parlamentin ja neuvoston työstettäviksi.

 

Lue seuraavaksi

Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Keskustalta välikysymys lähipalveluiden pelastamiseksi
Keskustan eduskuntaryhmä tekee hallitukselle välikysymyksen neuvola, terveys-, vanhus- ja muista lähipalveluista. Tilanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on vakava.
29.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Keskustalta välikysymys: Lähipalvelut pitää pelastaa
Keskusta tekee hallitukselle välikysymyksen terveys-, vanhus- ja muista suomalaisten lähipalveluista. Tilanne on vakava.
27.9.2023 / Uutiset
Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Olli Rehn on suomalaisia yhdistävä voima
Keskustan puoluekokouksen mukaan presidentinvaaleissa on kyse siitä, kuka ehdokkaista on paras täyttämään presidentiltä vaadittavat edellytykset vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa. Puoluekokouksen kanta on selvä: Keskustan ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi on filosofian tohtori Olli Rehn.
23.9.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetElsi Katainen: Euroopan komission huomioitava eri toimijat tasapuolisesti matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelussa