Eduskuntaryhmän kesäkokous: Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sote-piste

Keskustan eduskuntaryhmän tunnus
Keskustan eduskuntaryhmän tunnus

Tulevat maakuntavaalit ovat käänteentekevät suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koko maan elinvoiman kannalta.

On ihmisten aliarvioimista väheksyä vaalien merkitystä. Niissä valitaan päättäjät, jotka rakentavat perustan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluille.

Tutkimustenkin mukaan suomalaiset ovat huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kotiseutujensa tulevaisuudesta. Huolet ovat oikeutettuja ja niihin vastaamisesta maakuntavaaleissa on kyse. Puolueiden pitää kertoa ratkaisunsa.

Keskustan eduskuntaryhmän tärkein tavoite on turvata tasa-arvoiset palvelut koko Suomessa. Hoitoon pääsy ei saa olla ihmisen postinumerosta tai rahasta kiinni.

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sote-piste, josta ihminen saa lähipalvelut. Sote-piste mahdollistaa myös, perhekeskustoiminnan laajentamisen, uudenlaiset lasten ja ikäihmisten neuvolat sekä mielenterveysongelmista kärsivien tukemisen nykyistä paremmin. Harvemmin tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut voivat olla kauempana, mutta kuitenkin kohtuullisella etäisyydellä.

Keskustan eduskuntaryhmän mukaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisimpia kysymyksiä on myös hoitoalan työntekijöiden tilanteen parantaminen ja hoitajapulan ratkaiseminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä maakuntien vastuulle tulee hyödyntää yhtenäistämällä alueilla hyviksi havaittuja hoitoalan käytäntöjä esimerkiksi työhyvinvoinnin, urakehityksen ja johtamisen vahvistamisessa.

Vaalit ovat myös mahdollisuus muuttaa Suomen suuntaa tasapainoisemmin kehittyväksi. Viimeistään korona-aika on osoittanut ennen muuta oikeiston ajaman keskittämisen kestämättömyyden. Ihmiset ovat omilla päätöksillään valinneet väljemmän, monipaikkaisen Suomen, joka on kestävämpi taloudellisesti, sosiaalisesti ja luonnonkin kannalta.

Siksi Keskustan eduskuntaryhmän tavoite on tulevaisuudessa terästää maakuntia edelleen. Tuntuvasti.

Maakuntien ihmisille pitää olla valtaa päättää kansanvaltaisesti ja itsenäisesti myös esimerkiksi alue-, elinkeino- ja liikennepolitiikasta, maankäytöstä sekä ympäristösuojelusta sen sijaan, että nämä asiat sanellaan keskushallinnon kabineteista yhdellä muotilla koko Suomeen.

Lainsäädännön pitää olla joustavaa ja maakuntien pitää voida soveltaa lainsäädäntöä niitä itseään koskevissa asioissa. Tilaa pitää olla enemmän paikalliselle aloitteellisuudelle. Silloin päätökset ja ihmisten todellisuus vastaavat paremmin toisiaan, kun elinolot eri puolilla Suomea ovat erilaisia.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää myös siirtymistä nykyisistä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista malliin, jossa sopijoina ovat valtio ja maakunnittain alueen kunnat, eivät suurimmat kaupungit niin kuin nyt.

Nykyiset sopimukset ovat vauhdittaneet ihmisten, palvelujen työpaikkojen keskittymistä kaikkine kielteisine seurauksineen. Uudistuksella edesautettaisiin päästöjen vähentämistä isoimmissa kaupungeissa ja koko Suomessa kaikkien kuntien yhteistyönä sekä rakennettaisiin muillakin tavoin kestävämpää, tasapainoisemmin kehittyvää yhteiskuntaa. Sillä mahdollistettaisiin nykyistä paremmin myös ihmisten toiveiden ja elämäntilanteiden mukainen asuminen.

 

_____

Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokous pidettiin 25.-26..8.2021 Seinäjoella

Lue seuraavaksi

Keskustan Savola: Oma ruoka on järkäleasia suomalaisille ja Suomelle
Viljelijöiden pärjääminen on yhteinen asia.  Meidän pitää tehdä yhteistyötä reilumpien markkinoiden ja oikeudenmukaisemman tulonjaon puolesta. Kotimaisen ruuan ja isänmaan tähden. 
7.12.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan Saarikko ja Kalli: Luonto ja talous pystytään yhdistämään
Saarikon ja Kallin mukaan uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa entisestään taloudellisen tuen mahdollisuuksia nimenomaan vapaaehtoisille suojeluohjelmille. Vapaaehtoisuus - ei ylhäältä saneleminen - on näissä asioissa kestävä tie edetä. Lisäksi esimerkiksi malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan.
3.12.2022 / Uutiset
Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
EtusivuAjankohtaistaUutisetEduskuntaryhmän kesäkokous: Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sote-piste