Siirry sisältöön

Jotain tekemistä ja jotain, mitä toivoa!

Edellisen hallituksen perintö oli todella kehno. Siksi viime vuosina on jouduttu liikaakin katsomaan sitä, mitä jää viivan alle. Kun ihmisille on nyt saatu töitä, voimme viimein laittaa jotain myös viivan päälle.

Ensi vuonna nostetaan pienimpiä eläkkeitä ja köyhimpien lapsiperheiden päivärahoja. Parannukset menevät oikeisiin osoitteisiin.

Monen arki on vielä

päivittäistä selviytymistä

Sanotaan, että yhteiskunnan mitta on, miten se pitää huolta heikoimmistaan.

Ranskan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja osin Ruotsinkin tapahtumat osoittavat, miten voi käydä, kun tiukilla olevat, ihan tavalliset ihmiset kokevat itsensä unohdetuiksi.

Suomi on kansainvälisesti mitaten edelleen tasa-arvoinen maa. Kiitos yhdessä tehtyjen uudistusten, myös maamme taloudessa menee hyvin. Lyhennämme valtion velkaa ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

Keskustalla ei kuitenkaan tarvetta puhua mustaa valkoiseksi. Tiedämme, että vihreää näyttävien numerojen takana arki on monelle suomalaiselle vielä selviytymistä päivästä toiseen.

Työttömyyttä on edelleen monessa kodissa. Pätkä- ja silpputyöläisillä, pienyrittäjillä viljelijöillä toimeentulo on jatkuvasti vaakalaudalla. Ulosotossa on puoli miljoonaa ihmistä.

Yli satatuhatta lasta joutuu elämään köyhyydessä ja kymmeniä tuhansia nuoria on vaarassa syrjäytyä. Pienestä pitäen alkava osattomuus on tuhoisinta paitsi lapsille ja nuorille itselleen, myös tälle maalle.

Aina ole kyse vain rahasta. Esimerkiksi yksinäisyys on totisinta totta yhä useammalle suomalaiselle.

Mahdollisuus hyvään

elämään

Lähivuosina tärkeintä on saada ja pitää kaikki mukana. Me talousmiehet ja -naiset puhumme osallistavasta ja mukaansa ottavasta kasvusta, josta muuten olen juuri kirjoittanut myös kirjan.

Työllisyyden edelleen parantaminen on tietenkin iso osa ratkaisua. Keskustan tavoite on, että ensi vaalikaudella vähintään satatuhatta vielä ilman töitä olevaa työllistyy. Esimerkiksi yhä useammalla osatyökykyisellä on oltava mahdollisuus saada ”jotain tekemistä” ja ”jotain mitä toivoa”.

SDP näyttää olevan heikentämässä pienyrittäjien tilannetta. Keskustan vaihtoehto on toinen. Me haluamme parantaa pienyrittäjien mahdollisuuksia pärjätä ja työllistää. Tässä yksi ratkaisumme on paikallisen sopimisen edistäminen.

Huomio köyhimpiin

perheisiin

Ylisukupolvisesti kestävä taloudenpito on tärkeää. Inhimillinen, oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta on kuitenkin isompi päämäärä. Rahaa tässä maailmassa on, mutta on arvovalinta, mihin sitä käytetään.

Keskusta osoittaisi rahaa perheille. Köyhimpien perheiden toimeentuloa helpottaisimme täsmätoimilla, kuten puheenjohtaja Juha Sipilä on esittänyt. Kotiapuun tulee jo ensi vuonna lisää rahaa ja tätä matalan kynnyksen tukea on edelleen lisättävä koko maassa.

Sekä SDP että Kokoomus näyttävät suunnittelevan kotihoidontuen romuttamista tavalla tai toisella. Keskustan vaihtoehto on turvata vanhemmille aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa.

Perhevapaat kaipaavat remonttia, mutta uudistuksen on oltava perheille parannus, ei leikkaus. Sen on myös mahdollistettava yhä useammalle äidille ja isälle esimerkiksi osa-aikatyö perhevapaiden aikana.

Koulutuksen pitää olla

tasa-arvoista

Myös koulutuksessa Keskustan linja on tasa-arvo. Koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin on estettävä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus opiskella niin pitkälle, kuin omat kyvyt kantavat. Keskustan yksi ratkaisu on pienten lasten koulu, jossa esiopetuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan aikana varmistetaan perustaitojen riittävyys.

Tavoitteemme on, että jokaisella nuorella on vähintään toisen asteen tutkinto. Ammatilliseen koulutukseen ehdotamme tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa. He jalkautuisivat työpaikoille auttamaan siinä, että nuori todella saa tehdä opintoihinsa liittyviä asioita, eikä jää tuuliajolle.

Yhteiskuntaan on ajettava sisään elinikäinen oppiminen. Se on kestävä tapa pitää kaikki mukana, kun työ, työelämä ja työmarkkinat muuttuvat. Osaamisemme turvaaminen edellyttää yhteistyötä hallituksen ja eduskunnan, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän kesken. Suomella olisi tarvetta yhteiseen osaamissopimukseen.

Tasa-arvo liittyy sekä

ihmisiin että alueisiin

Perusturvan parantamista on jatkettava myös lähivuosina. Ennen muuta pienimpiä eläkkeitä on tavalla tai toisella edelleen korotettava. Niiden varassa kituuttaa lukemattomia tätä maata rakentaneita ikäihmisiä.

Perusturvaa on samalla uudistettava. Maailma on muuttunut. Perusturvasta on tehtävä tuntuvasti nykyistä yksinkertaisempi. Sen on aina kannateltava heikointa, mutta sen on myös tuettava työntekoa ja sovittava ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin paremmin.

Keskustalle tasa-arvo on paitsi ihmisten, myös maan eri osien välistä. Elämisen edellytykset on turvattava myös selkosilla. Työpaikkojen, palvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi liikenneväylien on oltava kunnossa. Jotta tämä on kestävästi mahdollista, hankkeiden kustantamiseen tarvitaan kokonaan uusia ratkaisuja, kuten esittämämme väyläyhtiö.

Ihmisillä on myös oltava varaa liikkua. Julkisuudessa esillä olleet ehdotukset isoista polttoaineverojen korotuksista ja uusista tiemaksuista hankaloittaisivat kohtuuttomasti suomalaisten arkea niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Ilmastonmuutosta on hillittävä, mutta se on tehtävä myös vähäosaisten kannalta oikeudenmukaisesti. Ratkaisevaa on maailman mahtavien, ennen muuta Yhdysvaltojen ja Kiinan toiminta.

Yhteistyöhön ja päätöksiin

pystytään kunhan halutaan

Eurooppa ja maailma ovat sekavassa ja epävarmassa tilanteessa. Siksi täällä Suomessa on pidettävä omat asiamme kunnossa ja yhteiskunta kokonaisena. Myös seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on oltava päätöksenteko- ja yhteistyökykyä.

Keskustan lähtökohta on, että nousuvesi voi nostaa kaikkia laivoja. Kaikki on saatava mukaan – ja pidettävä mukana.

Ihmisten luottamuksen vahvistamiseksi politiikalla on nykyistä paremmin vastattava heidän toiveisiinsa ja huoliinsa. Tässä itse kullakin meistä puolueesta riippumatta on peiliin katsomisen tarvetta. Yhdessä sopimamme ja pitkään toivottu parannus sotaveteraanien palveluihin kuitenkin osoittaa, että tässä talossa pystytään yhteistyöhön. Siinä on Suomen voima myös tulevaisuudessa.

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetJotain tekemistä ja jotain, mitä toivoa!