Siirry sisältöön

Keskustan eduskuntaryhmä: Tärkeintä työllisyyden parantaminen

Hallitusohjelmaa toteutettava määrätietoisesti – tärkeintä työllisyyden parantaminen

Suomen talous- ja työllisyystilanne on edelleen vakava, mutta merkkejä paremmasta on. Talous kasvaa usean vuoden supistumisen jälkeen. Työttömyys on kääntynyt laskuun.

Luottamusta Suomen selviytymiseen on lisännyt se, että ratkaisuihin maamme tulevaisuuden isoista asioista eli yhteiskuntasopimuksesta, sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valtiontalouden säästöistä on pystytty sopimaan.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että orastavaa myönteistä kehitystä Suomen talous- ja työllisyystilanteessa on nyt eri tavoin vahvistettava. Tärkeintä on työllisyyden parantaminen.

Hallituksen budjettineuvotteluissa on sovittava ratkaisuista, joilla parannetaan työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, helpotetaan ihmisten työllistämistä ja työllistymistä, lisätään työnteon kannustavuutta ja puretaan edelleen turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Lisäksi on päätettävä, miten investointeja vauhditetaan.

Suomalaisten verotus alenee ensi vuonna aidosti kautta linjan usean vuoden kiristymisen jälkeen. Tämä on tärkeää nyt, kun maamme vienti ei vielä kunnolla vedä ja talouden kasvu on pitkälti kotimaisen kysynnän varassa.

Keskustan eduskuntaryhmä vetoaa sen puolesta, että vielä meneillään olevissa liittojen neuvotteluissa päästään ratkaisuun yhteiskuntasopimuksen soveltamisesta. Jos yhteiskuntasopimuksen kattavuus on 90 prosenttia palkansaajista, verotusta alennetaan 515 miljoonalla eurolla. Tulevina vuosina mahdolliset veronalennukset on kohdistettava ensisijaisesti pieni- ja keskituloisille suomalaisille.

Suomen velaksi elämisen lopettaminen ja talouspolitiikan uskottavuus edellyttävät, että sovitut neljän miljardin euron säästöt valtiontalouteen tällä vaalikaudella toteutetaan kokonaisuudessaan ja uudistukset viedään maaliin. Tähän Keskustan eduskuntaryhmä on sitoutunut.

Hallitusohjelman määrätietoinen toteuttaminen on välttämätöntä, jotta Suomi saadaan kuntoon. Vaatimus koskee kaikkia hallituspuolueita. Hallitusohjelman muuttaminen edellyttää hallituspuolueiden yksimielisyyttä.

Suomen ulkopolitiikan linja on kestävä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa Suomen pitkäaikaiselle, yhdessä sovitulle linjalle, joka perustuu sotilasliittoon kuulumattomuuteen, kansainväliseen yhteistyöhön, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin joka ilmansuuntaan ja uskottavaan puolustukseen.

Tätä linjaa on viisasta noudattaa myös tulevaisuudessa. Suomen on edelleen toimittava vakauden edistämiseksi lähialueillamme, vastakkainasettelun lieventämiseksi ja vuoropuhelun lisäämiseksi.

Keskustan eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä, että Suomen linjasta on laaja yhteisymmärrys, ja on valmis osaltaan edesauttamaan yhteisymmärryksen rakentamista. Viisas, yhdessä sovittu ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Suomen kuntoon laittaminen ovat kestävimpiä takeita maamme turvallisuudelle.

Maatalouselinkeinon kannattavuus kuntoon

Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että syksyn lisätalousarviossa päätetään riittävästä maatalouden kriisituesta lupausten mukaisesti. Kriisitoimet pitää konkreettisesti ja nopeasti ohjata elinkeinon kustannusten alentamiseen ja tilojen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Tilojen rakenteellinen muutos on odotettua suurempaa ja siksi lomituspalveluiden toimivuus, kohdentuminen ja käyttöaste tulevat entistä tärkeämmiksi.

Kotimaisen ruuan ja ruuantuottajien tulevaisuus on turvattava. Se on tässä kriisien maailmassa kansalaisten tärkein henkivakuutus.

Keskustan eduskuntaryhmä tiedostaa viljelijöiden ja heidän perheidensä erittäin vaikean taloustilanteen, mikä on seurausta globaalista ylituotannosta, EU markkinoiden epätasapainoista, Venäjän EU:lle määräämistä vastapakotteista sekä suomalaisen elintarvikeketjun toimintatavoista. Elintarvikekaupan puheet kotimaisen ruuantuotannon edistämisestä on saatava käytännön toiminnaksi kaupoissa niin, että teollisuus pystyy myös maksamaan kohtuullista tuottajahintaa.

Koko elintarvikeketjussa tarvitaan vastuullista yhteistyötä ja oikeudenmukaista katteenjakoa kaikkien ketjun toimijoiden kesken.

Pidemmän aikavälin maatalouspolitiikan on toimittava niin, että maatalouden kannattavuus parantuu kestävällä tavalla toimivampien markkinoiden kautta. Maatalouden ja koko maaseudun energiapotentiaali on hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitusohjelman mukaisesti lisäkustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ei tehdä ja maatalouden kustannustaakkaa kevennetään turhaa sääntelyä ja byrokratiaa purkamalla.

Lue seuraavaksi

Tiejyrä, soppatykki vai keskustalainen sopu
Keskustalaiset kansanedustajat tivasivat eduskunnan kyselytunnilla, mitä sosiaali- ja terveyspalveluita hallitus aikoo leikata. Ministerin mukaan vaikeiden päätösten tekeminen on vaikeaa. Konkelossa oleviin työmarkkinakysymyksiin keskusta vaatii neuvottelu- ja sopimisratkaisuja jyräämisen ja soppatykkien sijaan. Omaa malliaan keskusta ehdottaa myös aikuiskoulutustuen pelastamiseksi. Hallitus aikoo lakkauttaa käytetyn ja järkevän tuen. Eduskunnassa muistettiin myös Ukrainan sodan alkamispäivää ja vietettiin hiljainen hetki.
23.2.2024 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Hyvin toimiva yhteistyö luo turvaa
Keskustan mielestä Suomen osallistuminen Naton toimintaan Itämerellä ja Kaakkois-Euroopassa on perusteltua. Keskustan ryhmäpuheen aiheesta eduskunnassa piti Itä-Suomen Outokummusta tuleva kansanedustaja Hanna Räsänen. Hän totesi puheessaan kokeneensa kotiseudullaan konkreettisesti, kuinka tärkeää on viranomaisten hyvä yhteistyö. Räsänen muistutti, että se luo alueille turvaa.
22.2.2024 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot

Työmarkkinoiden konkeloa seuratessa Suomen ulkopuoliset ilkimykset iloissaan taputtavat ja maan talous sakkaa entisestään. Siksi Keskusta tarjoaa oikeiston tiejyräporukalle ja vasemmiston paikalleen juntatulle soppatykkijoukolle keskellä olevaa kolmatta tietä: sopimista. Keskustan Tuomas Kettunen pohti näitä asioita ryhmäpuheenvuorossaan eduskunnassa. Lisäksi hän muotoili myös vanhaa persuhokemaa uuteen uskoon: missä ps, siellä petetty vaalilupaus.
20.2.2024 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan eduskuntaryhmä: Tärkeintä työllisyyden parantaminen