Siirry sisältöön

Keskustan eduskuntaryhmä: Tukea ihmisten toimeentuloon, talouden kasvu jatkumaan, hoiva kuntoon

Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokous 23.–24.8. Pori

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä hallituksen budjettiriihen tärkeimmät asiat näissä oloissa ovat suomalaisten toimeentulon ja ostovoiman sekä Suomen talouden kasvun ja työllisyyden tukeminen.

Vanhusten pitää saada inhimillistä hoivaa ja ihmisten päästä hoitoon. Siksi Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että budjettiriihessä löydetään ratkaisuja hoitajapulaan ja päivystysten ruuhkautumiseen.

Täsmätoimia tavallisille suomalaisille

Venäjän sota ja pakotteet tuntuvat ihmisten arjessa elämisen kallistumisena. Etenkin pienituloiset ovat tiukoilla, mutta myös yhä useammat keskituloiset.

Jakeluvelvoitteen alentamisen ja öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun myötä polttoaineiden hinnat ovat jonkin verran laskeneet. Sähkön hinta on noussut rajusti, kuten myös ruuan, jonka hinta näyttää jatkavan nousuaan. Myös korot nousevat.

Parhaiten toimeentulevat pärjäävät myös tässä tilanteessa. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä on oikein, että valtiovallan päätöksillä – vaikuttavin täsmätoimin – tuetaan nyt ennen muuta pieni- ja keskituloisten pärjäämistä.

Perusturvaetuuksia, kuten pienimpiä eläkkeitä, on elokuun alussa jo korotettu. Budjettiriihessä tulee päättää ylimääräisen lapsilisän maksamisesta perheille joulukuussa.

Lapsilisiä maksetaan kaikille perheille, mutta valtaosa perheistä on pieni- ja keskituloisia. Heillä lapsilisät menevät arjessa pärjäämiseen. Ylimääräinen lapsilisä helpottaisi perheiden toimeentuloa tässä tilanteessa.

Sähkön hinnannousuun vastaamiseksi ja talveen varautumiseksi Keskustan eduskuntaryhmä esittää sähkön arvonlisäveron väliaikaista alentamista. Arvonlisäveron alennus vaikuttaisi ihmisten sähkölaskuihin nopeasti ja suoraan.

Lisää pärjäämisen edellytyksiä yrityksille

Suomen talouden näkymät ovat heikentyneet. Vaikka työllisyys on noussut ennätyksellisen korkealle, myönteinen kehitys uhkaa hiipua ja työttömyys paheta, jos talouden kasvu ehtyy. Siksi nyt tarvitaan toimia, jotka vahvistavat ihmisten ja yritysten luottamusta tulevaan.

Talouden kasvu pitää saada jatkumaan. Nyt tulee edelleen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, sillä työpaikat ja kasvu syntyvät yrityksissä. Iso osa työpaikoista on ja tulee olemaan ennen muuta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yrittäjien verotuksen kiristämistä Keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy.

Eri aloilla kautta maan on pulaa työntekijöistä. Keskustan eduskuntaryhmä esittää yhtenä ratkaisuna alueellista opintolainavähennystä, jonka kokeilemisesta tulee päättää budjettiriihessä.

Keskustan eduskuntaryhmä on valmis kaikkiin työmarkkinoita uudistaviin ratkaisuihin, jotka parantavat työllisyyttä.

Työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä sekä purkaa yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa edelleen. Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus valmistelee mahdollisimman nopeasti toimenpidekokonaisuuden tarpeettoman byrokratian ja normien purkamiseksi. Näin pidetään osaltaan talouden rattaita pyörimässä.

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä hallituksen pitää tässä tilanteessa välttää uusia päätöksiä, jotka lisäävät yritysten ja kotitalouksien kustannuksia.

Palkkaratkaisuilla on iso vaikutus talouden tulevaan kehitykseen. Keskustan eduskuntaryhmä vetoaa maltin ja maan kilpailukyvystä huolehtimisen puolesta. Erityistä huomiota pitää kiinnittää yritysten ja työn tuottavuuden parantamiseen.

Keskustan eduskuntaryhmä on valmis maltillisesti alentamaan tuloverotusta suomalaisten ostovoiman turvaamiseksi ja talouden kasvun jatkumisen tukemiseksi.

 

Hoitajamitoitukseen lisäaika, hoitoalan työolot paremmiksi

Perhe- ja peruspalveluministerin pitää tuoda budjettiriiheen esitykset hoitajapulan ja päivystysten ruuhkautumisen helpottamiseksi. Päätöksiä ei ongelmien kärjistyessä ole varaa lykätä myöhemmäksi.

Yhtenä ratkaisuna Keskustan eduskuntaryhmä on valmis myöhentämään hoitajamitoituksen voimaantuloa.

Hoitoalan työolojen – työn määrän, työnkuvan ja johtamisen – tulee olla kunnossa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta pitää huolehtia. Tärkeää on nopeasti saada kaikkien vanhuspalvelulain mukaisten työntekijäryhmien ja myös Suomessa olevien sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneiden maahanmuuttajien osaaminen käyttöön hoitotyössä. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistamista tulee myös parantaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä tulee pystyä siirtämään hyvinvointialueilla korjaavista toimista ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Hoitosuhteiden pysyvyyttä pitää parantaa etenkin paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevilla ihmisillä.

Keskustan eduskuntaryhmä tähdentää, että samalla tulee kehittää vanhusten koti-, perhe- ja omaishoitoa.

Kun Satakunta pärjää, Suomi pärjää

Suomi selviytyy poikkeuksellista ajoista ja menestyy vain, kun sen kaikki maakunnat pärjäävät. Siksi koko maata pitää rakentaa tasapainoisesti ja saada Satakunnan ja muiden maakuntien voimavarat täysimääräisesti käyttöön. Keskittäminen on vanhanaikaista ja vahingollista.

Nyt jos koskaan pitää vahvistaa Suomen ruoka- ja energiaomavaraisuutta. Myös sen edellytys on kauttaaltaan elinvoimainen Suomi.

Kotimaista ruokaa ja energiaa ei ole, ellei Satakunnassa ja muissa maakunnissa ole yrittämisen ja työnteon edellytyksiä sekä eriasteisia koulutusmahdollisuuksia. Satakunta on Suomen huoltovarmuuden, ruoka- ja energiaomavaraisuuden ja turvallisuuden kannalta elintärkeä maakunta.

Kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuus pitää turvata kestävästi. Maatalouden tulonjaosta pitää tehdä oikeudenmukaisempi niin, että satakuntalaiset viljelijät ja tuottajat kautta Suomen saavat nykyistä reilumman korvauksen työstään. Kauppa ja teollisuus ovat tässä paljon vartijoina.

Ulkomaiset, fossiiliset polttoaineet pitää korvata mahdollisimman nopeasti uusiutuvilla ja päästöttömillä tuotantomuodoilla sekä kotimaisilla polttoaineilla. Myös tässä Satakunta on monipuolisena, kehittyvänä energiamaakuntana avainasemassa.

On tärkeää, että säännöllinen sähköntuotanto alkaa Olkiluoto 3:ssa mahdollisimman pian, sillä Suomi tarvitsee runsaasti lisää puhdasta sähköntuotantoa.

Myös suunnitteilla olevat bio-, kierto- ja vetytalouden sekä akkuklusterin investoinnit on tärkeää saada toteutumaan niin Satakunnassa kuin muualla Suomessa. Tämä vahvistaa hyvinvointia, huoltovarmuutta ja turvallisuutta.

 

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan eduskuntaryhmä: Tukea ihmisten toimeentuloon, talouden kasvu jatkumaan, hoiva kuntoon