Keskustan Pakarinen ja Lintilä: Palkka-avoimuutta on lisättävä

kuvituskuva palkka teemasta, missä palkkalaskelman takana näkyy seteleitä

Keskusta haluaa, että miesten ja naisten palkkaeroja kurotaan suomalaisessa työelämässä umpeen. Palkkatasa-arvoon pääsemiseksi tarvitaan uusia työkaluja. Samapalkkaisuutta voidaan edistää lisäämällä yleistä tietoa palkoista ja palkitsemisesta. Työntekijän pitää tietää, mistä oma palkka koostuu ja millainen on oman työpaikan palkkausjärjestelmä.

Hallitus on ohjelmassaan linjannut, että yksittäisen työntekijän oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään parannetaan. Tämä tarkoittaa palkka-avoimuuden kehittämistä lainsäädännön keinoin.

Palkka-avoimuuden lisäämisessä on edettävä asteittain siten, että lainsäädäntöä muutetaan nykyisestä esimerkiksi siten, että palkkakartoituksen tekemiseen osallistuvilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja -perusteet kartoituksen valmisteluvaiheessa. Näitä tietoja ei kirjattaisi julkaistavaan palkkakartoitukseen. Avoimuuden lisääminen mahdollistaisi perusteettomien palkkaerojen korjaamisen työpaikkatasolla.

Lisäksi olemme pohtineet mahdollisuutta, jossa yksittäiselle työntekijälle annettaisiin oikeus pyytää tasa-arvovaltuutetulta omien verrokkiensa palkkatietoja omassa palkkasyrjintäepäilyssään. Nykyisessä tasa-arvolaissa tämä oikeus on vain henkilöstön edustajalla. Tämä lisäisi yksittäisen työntekijän tosiasiallista mahdollisuutta puuttua palkkasyrjintään mutta viranomainen arvioisi pyynnön perusteet ennen niiden luovuttamista.

Muita vaihtoehtoja edistää palkkauksen avoimuutta olisi erilaisten yrityskohtaisten mittareiden julkaiseminen miesten ja naisten palkkaeroista koskien suuryrityksiä. Tällaisia mittareita voisivat olla tulospalkkioiden jakautuminen sukupuolen mukaan ja naisten ja miesten työurakehityksen ja palkkauksen yhtaikainen tarkastelu. Nämä ovat pehmeämpiä ohjaavia välineitä, joilla tavoitellaan perusteettomiin palkkaeroihin puuttumista ja havahtumista.

Sellainen palkkojen läpinäkyvyys, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden saada sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkatasosta, edistää tasa-arvoa ja myös ennaltaehkäisee palkkasyrjintää. Parhaimmillaan laadukas palkkakartoitus antaa henkilöstölle tällaista tietoa vähintään 30 hengen työpaikoilla.

Keskusta ei pidä perusteltuna sitä, että yksityisellä sektorilla kaikkien palkat olisivat vapaasti saatavilla tai että työnantajalla olisi suora velvoite antaa palkkatiedot ja henkilökohtaiset suorituksenarvioinnit yksittäisen työntekijän niitä kollegastaan pyytäessä. Se johtaisi meidän arviomme mukaan ristiriitatilanteiden lisääntymiseen työpaikoilla.

Keskustassa on valmiutta etsiä uusia keinoja tasa-arvoisempaan työelämään tavalla, joka parantaa työhyvinvointia eikä lisää ristiriitoja työpaikoilla.

Riikka Pakarinen, Keskustan varapuheenjohtaja
Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Lue seuraavaksi

Suomen Keskusta hakee viestintäpäällikköä
Onko itsenäinen ja vastuullinen viestinnän johtotehtävä sinun unelmasi? Motivoidutko vaihtuvista työpäivistä etkä säikähdä paineita? Haluatko tulla mukaan kehittämään politiikkaa aiempaa myönteisempään ja tulevaisuususkoisempaan suuntaan? Hae Suomen Keskustan viestintäpäällikön tehtävään!
28.6.2022 / Uutiset
Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokous 23. – 24.8. Porissa ja Satakunnassa
Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokous pidetään tiistaista keskiviikkoon 23. – 24.8.2022 Porissa. Kesäkokouksen yhteydessä on kansanedustajien tutustumiskäyntejä ja yleisötapahtumia Satakunnassa.
20.6.2022 / Tapahtumat
Keskustan varapuheenjohtaja Pakarinen: Kokoomuksen uudelleenharkinta erityistalousalueista paikallaan
Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen on tyytyväinen Helsingin kokoomuslaisen varapormestari Daniel Sazonovin ulostuloon erityistalousalueiden puolesta. Sazonov totesi viikonloppuna Helsingin Sanomissa, että myös Helsinki voisi hyötyä Keskustan esittämästä mahdollisuudesta perustaa erityistalousalueita.
19.6.2022 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan Pakarinen ja Lintilä: Palkka-avoimuutta on lisättävä