Keskustan Pakarinen ja Lintilä: Palkka-avoimuutta on lisättävä

kuvituskuva palkka teemasta, missä palkkalaskelman takana näkyy seteleitä

Keskusta haluaa, että miesten ja naisten palkkaeroja kurotaan suomalaisessa työelämässä umpeen. Palkkatasa-arvoon pääsemiseksi tarvitaan uusia työkaluja. Samapalkkaisuutta voidaan edistää lisäämällä yleistä tietoa palkoista ja palkitsemisesta. Työntekijän pitää tietää, mistä oma palkka koostuu ja millainen on oman työpaikan palkkausjärjestelmä.

Hallitus on ohjelmassaan linjannut, että yksittäisen työntekijän oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään parannetaan. Tämä tarkoittaa palkka-avoimuuden kehittämistä lainsäädännön keinoin.

Palkka-avoimuuden lisäämisessä on edettävä asteittain siten, että lainsäädäntöä muutetaan nykyisestä esimerkiksi siten, että palkkakartoituksen tekemiseen osallistuvilla henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja -perusteet kartoituksen valmisteluvaiheessa. Näitä tietoja ei kirjattaisi julkaistavaan palkkakartoitukseen. Avoimuuden lisääminen mahdollistaisi perusteettomien palkkaerojen korjaamisen työpaikkatasolla.

Lisäksi olemme pohtineet mahdollisuutta, jossa yksittäiselle työntekijälle annettaisiin oikeus pyytää tasa-arvovaltuutetulta omien verrokkiensa palkkatietoja omassa palkkasyrjintäepäilyssään. Nykyisessä tasa-arvolaissa tämä oikeus on vain henkilöstön edustajalla. Tämä lisäisi yksittäisen työntekijän tosiasiallista mahdollisuutta puuttua palkkasyrjintään mutta viranomainen arvioisi pyynnön perusteet ennen niiden luovuttamista.

Muita vaihtoehtoja edistää palkkauksen avoimuutta olisi erilaisten yrityskohtaisten mittareiden julkaiseminen miesten ja naisten palkkaeroista koskien suuryrityksiä. Tällaisia mittareita voisivat olla tulospalkkioiden jakautuminen sukupuolen mukaan ja naisten ja miesten työurakehityksen ja palkkauksen yhtaikainen tarkastelu. Nämä ovat pehmeämpiä ohjaavia välineitä, joilla tavoitellaan perusteettomiin palkkaeroihin puuttumista ja havahtumista.

Sellainen palkkojen läpinäkyvyys, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden saada sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja samaa tai samanarvoista työtä tekevien palkkatasosta, edistää tasa-arvoa ja myös ennaltaehkäisee palkkasyrjintää. Parhaimmillaan laadukas palkkakartoitus antaa henkilöstölle tällaista tietoa vähintään 30 hengen työpaikoilla.

Keskusta ei pidä perusteltuna sitä, että yksityisellä sektorilla kaikkien palkat olisivat vapaasti saatavilla tai että työnantajalla olisi suora velvoite antaa palkkatiedot ja henkilökohtaiset suorituksenarvioinnit yksittäisen työntekijän niitä kollegastaan pyytäessä. Se johtaisi meidän arviomme mukaan ristiriitatilanteiden lisääntymiseen työpaikoilla.

Keskustassa on valmiutta etsiä uusia keinoja tasa-arvoisempaan työelämään tavalla, joka parantaa työhyvinvointia eikä lisää ristiriitoja työpaikoilla.

Riikka Pakarinen, Keskustan varapuheenjohtaja
Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Lue seuraavaksi

Keskustan Savola: Oma ruoka on järkäleasia suomalaisille ja Suomelle
Viljelijöiden pärjääminen on yhteinen asia.  Meidän pitää tehdä yhteistyötä reilumpien markkinoiden ja oikeudenmukaisemman tulonjaon puolesta. Kotimaisen ruuan ja isänmaan tähden. 
7.12.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan Saarikko ja Kalli: Luonto ja talous pystytään yhdistämään
Saarikon ja Kallin mukaan uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa entisestään taloudellisen tuen mahdollisuuksia nimenomaan vapaaehtoisille suojeluohjelmille. Vapaaehtoisuus - ei ylhäältä saneleminen - on näissä asioissa kestävä tie edetä. Lisäksi esimerkiksi malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan.
3.12.2022 / Uutiset
Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan Pakarinen ja Lintilä: Palkka-avoimuutta on lisättävä