Siirry sisältöön

Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Kotipalvelu perheiden tueksi koko maassa

KOTI-teksti sinisellä liidulla piirrettynä asvaltissa, missä ii:n pisteenä sydän

Korona käänsi katseet koteihin – politiikan pitää seurata perässä: kotiavun tulee olla kaikkien perheiden ulottuvilla.

Korona-epidemia yllätti meidät kaikki. Valtaosin suomalainen yhteiskunta; terveydenhuolto ja koulut ovat selviytyneet poikkeusajasta hyvin. Perheissä korona-aika on ollut ristiriitaista: yhteinen aika on lisääntynyt ja arjen kiire rauhoittunut – toisaalta monet läheiset on jouduttu pitämään etäällä eikä uuden arjen sujuvuus ole ollut itsestäänselvyys.

Liian monille haavoittuvassa asemassa oleville perheille korona-arki on rakentanut ylikäymättömiä esteitä: tulonlähteet ovat tyrehtyneet ja sosiaalipalvelut ovat sopeutuneet liian hitaasti muuttuneeseen todellisuuteen.

Poikkeustilanne ei ole ohi. Jotta Suomi olisi perheystävällinen maa, tulee meidän varmistaa, että koronan opit eivät mene hukkaan: parhaiten perheiden palvelut toimivat, kun ne mukautuvat joustavasti jokaisen perheen tarpeisiin.

Välttämätöntä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä on ollut vuoden 2015 alusta lähtien mahdollista saada myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Uudistettu sosiaalihuoltolaki ei kuitenkaan toteudu kaikkialla Suomessa eivätkä perheet ole tietoisia oikeuksistaan. Tuen saannille on liiaksi erilaisia ehtoja eikä perheiden omaa arviota tilanteestaan riittävästi arvosteta.

Tärkeintä on, että todellisia matalan kynnyksen joustavia palveluita on saatavilla niitä tarvitseville. Lapsiperheiden kotiapuna pitää kaikkialla saada lastenhoitoa, siivousta, ruuanlaittoa, vanhempien neuvontaa ja ohjausta. Kotiavun tulee olla ensisijaisesti perheen tarpeen mukaista, räätälöityä ja tehokasta tukea. Tarve tukeen voi syntyä esimerkiksi väsymyksen, eron, puolison kuoleman, sairastumisen, synnytyksen, vammautumisen tai muun elämänkriisin vuoksi. Tukea on saatava jo ennen tilanteen kriisiytymistä.

Keskusta vaatii, että lapsiperheiden kotipalvelu on saatava sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle kaikkialla Suomessa. Kuntien on myös tiedotettava kotiavusta paljon nykyistä paremmin sekä selkiytettävä avun saannin ehtoja. Kotiapua pitää voida saada myös varhaiskasvatuksen ja tarvittaessa koulun oppilashuollonkin kautta. Lapsi- ja perheystävällinen kunta tarjoaa kotiapua esimerkiksi tietyn määrän kaikille alle 1-vuotiaiden lasten perheille. Tästä on eri puolilta maata hyviä kokemuksia.

Joustava, tarpeita vastaava palvelu on vakuutus sille, että suomalaiset perheet voivat luottaa arjen sujuvan ja oikeanlaista apua olevan ajoissa saatavilla elämän haastavissa hetkissä, myös poikkeusaikana.

Monessa kunnassa ongelmana on se, että lastensuojelun menot ovat kasvaneet niin, että samalla määrärahat eivät riitä ehkäisevien palveluiden vahvistamiseen. Valtion tulee suunnata määrärahaa kuntien tueksi niin, että kotipalvelu saadaan kuntoon osana perhekeskuksia koko maassa. Valtion tulee ohjata vuorostaan sote-maakuntia 1.1.2023 jälkeen kotipalvelun ja perhetyön vahvistamiseen ja helppoon saatavuuteen perhekeskuksista. Tämä alentaa pitkällä aikavälillä korjaavien lastensuojelupalveluiden menoja.

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskustan puoluekokouksen kannanotto: Kotipalvelu perheiden tueksi koko maassa