Siirry sisältöön

Korhonen: Jokaiselle suomalaiselle palveluja

Jokaiselle suomalaiselle palveluja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tehdään, jotta jokainen suomalainen saa tasa-arvoiset palvelut ympäri maata myös tulevaisuudessa. Maakuntauudistus tehdään, jotta alueiden elinvoima turvataan koko maassa vahvistamalla maakuntien ja alueiden kehittämisedellytyksiä. Tässä uudistuksessa myös valtion, kuntien ja nyt perustettavien maakuntien välillä jaetaan erilaisia palvelutehtäviä entistä järkevämmin.

Nämä uudistukset lähtevät siis ihmisestä, tasavertaisista palveluista, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä, byrokratian vähentämisestä sekä alueiden elinvoiman kehittämisestä koko maassa. Koko maan voimavarathan tarvitaan, jotta Suomen talous ja työllisyys saadaan kuntoon ja velkaantuminen loppumaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen välttämättömyydestä vallitsee yksimielisyys. Tästä kielii jo se, että sote-uudistusta on maassamme yritetty eri hallitusten voimin yli kymmenen vuotta. Epävarmuuden jatkuminen olisi tavallisille suomalaisille epäoikeudenmukainen ja kävisi yhteiskunnalle aina vain kalliimmaksi.

Uudistus keventää paljon byrokratiaa

Ratkaisut ovat nyt olemassa kansalaisten tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Vuosien epävarmuus on selkenemässä. Raiteet ja polku ovat selvillä.

Uudistukset tehdään ihmisiä varten, ei hallintoa varten. Maakunnat, jotka perustuvat kutakuinkin nykyisiin sairaanhoitopiireihin, ovat kansanvaltaisia. Iso uudistus yksinkertaistaa järjestelmää radikaalisti. Noin 400 viranomaisen tai toimielimen tehtävät siirtyvät 18 maakunnan vastuulle.

Uudistukset koskettavat suoraan yli 200.000 ammattitaitoista työntekijää. Korostan tässäkin, että ilman heitä, uudistukset eivät onnistu. Näiden ammattilaisten äänen on kuuluttava ja heidän pitää aidosti pystyä osallistumaan siihen, miten uudistus käytännössä toteutetaan. Maakuntien tulee pyrkiä olemaan aidosti hyviä työnantajia.

Valtion aluehallinto siirretään maakuntien ihmisten hallintaan. Maakuntien päättäjät valitaan suorilla vaaleilla ja maakunnat saavat rahoituksensa valtiolta yhtäläisin perustein koko maassa.

On välttämätöntä, että uudistuksen myötä maakunnat voivat järjestää palveluita joustavasti, koska Suomessa on asukaspohjan, ikärakenteen, väestötiheyden ja etäisyyksien kannalta kovin erilaisia alueita.

Apua yhdeltä luukulta

Ihmisten arjessa sote-uudistus tarkoittaa – sen tulee tarkoittaa – että hoitoon pääsee nopeammin ja tarvittavan avun saa yhdeltä luukulta. Jokainen voi valita hoitopaikan ja ihmisen tiedot siirtyvät nykyistä sujuvammin hoitopaikasta toiseen.

Nykyteknologia mahdollistaa palveluiden käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaativimpia palveluja kootaan yhteen, mutta tärkein tavoite on parantaa peruspalveluita ja turvata hoitoon pääsy mahdollisimman lähellä koteja.

Keskusta tähdentää, että sosiaali- ja terveydenhuollon perustana ovat tulevaisuudessa maakuntien järjestämät julkiset palvelut. Palveluiden laatua ja saatavuutta vahvistetaan valjastamalla myös yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä sote-palveluiden tuottajiksi. Keskustalle tämä valinnanvapaus on yksi keino huolehtia ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Valinnanvapaus keskusteluttaa. Onkin aivan välttämätöntä, että valinnanvapauden jatkotyöstössä on huomioitava vakavasti lausuntokierroksen aikana kentältä ja asiantuntijoilta tuleva palaute sekä perustuslailliset näkökulmat.

Tekemättä ei voi enää jättää

Tämän ison uudistuksen tavoitteet ovat vastaansanomattomat. Tavoitteet on saavutettava ja olemassa olevat ongelmat on selätettävä.

Ongelmat eivät ratkea riitelemällä, vääristelemällä tai pelottelemalla. Suomea ei saada myöskään peruuttamalla kuntoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen suunnan pitää olla eteenpäin.

Toivon tässä kaikilta vahvaa yhteistyötä, yhteistä ymmärrystä ja ratkaisumyönteistä tahtotilaa.

Haluamme laittaa Suomen kuntoon. Remontoimme hyvinvointiyhteiskuntaa viemällä vihdoinkin maaliin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen. Rakennamme elinvoimaisten kotikuntien ja maakuntien Suomea. Tämä on huolenpitoa – huomennakin.

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKorhonen: Jokaiselle suomalaiselle palveluja