Sirkka-Liisa Anttila: Keskustan ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa eläkkeensaajien asemasta

Keskusta Uutiset
Keskusta Uutiset

Päätökset kohdistuvat tavalla tai toisella kaikkiin suomalaisiin. Tätä Keskusta tähdensi jo ennen eduskuntavaaleja sanomalla, että vaalikausi ei tule olemaan helppo, mutta tästäkin selvitään. Useissa muissa Euroopan maissa on jouduttu ja joudutaan tekemään vielä paljon kipeämpiä päätöksiä.

Moni suomalainen on ymmärrettävästi huolissaan omasta ja läheistensä pärjäämisestä. Tekemättä emme voi kuitenkaan jättää. Lasku lapsillemme ja lastenlapsillemme on kestämätön, jos velkaantuminen jatkuu. Tasapainossa oleva talous on myös nykyisten ja tulevien eläkeläisten todellinen turva.

Arvoisa puhemies,

Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat parhaillaan Suomen kilpailukyvyn parantamisesta.

Sopimalla voidaan saada aikaan kaikkien suomalaisten kannalta tasapuolisin lopputulos. Kilpailukyvyn parantaminen on edellytys uusille työpaikoille. Onnistuessaan se mahdollistaa jo tällä vaalikaudella myös eläkeläisten verotuksen alentamisen. Nyt jos koskaan työmarkkinajärjestöt ovatkin poikkeuksellisen paljon vartijoina.

Arvoisa puhemies,

Suomea on uudistettava. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksella turvataan koko maassa esimerkiksi eläkeläisille erittäin tärkeät ja lähipalveluina toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lääkäriin on tulevaisuudessa päästävä nopeammin ja ihmisten pompottelun on loputtava.

Hyvän hoidon lisäksi jokaiselle on taattava inhimillinen hoiva. Painopistettä palveluissa siirretään laitoshoidon sijasta yhä enemmän kotihoitoon ja tuetaan oikea-aikaisesti ihmisten omatoimisuutta ja hyvinvointia. Vihdoin Keskustan esityksen mukaisesti parannetaan myös omaishoitoa.

Pienituloisimpien eläkeläisten takuueläke luotiin aikanaan Keskustan aloitteesta. Nyt takuueläkettä korotetaan Keskustan johdolla. Lisäksi noin 300 000 suomalaista vapautetaan kokonaan Yle-verosta. Heistä noin 120 000 on pienituloisimpia, pelkkää takuu- tai kansaneläkettä saavia. Ja suuri osa heistä on naisia.

Arvoisa puhemies,

Varsinkin hankalina aikoina päätökset on tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Sipilän hallitus ei korota arvonlisäveroa, koska se kohdistuisi kipeimmin pienituloisimpiin ihmisiin. Edellisen vaalikauden hallitukset sen sijaan SDP:n johdolla korottivat arvonlisäveroa ja muita tasaveroja.

Lisäksi ne leikkasivat eläkeläisten ja muiden suomalaisten palveluista viemällä kunnilta valtionosuusrahat. Kuten jo totesin, Sipilän hallitus puolestaan panostaa palveluihin. Politiikka on siis muuttunut.

Viime kuukausina minulle ja muille Keskustan kansanedustajille on tullut eniten yhteydenottoja eläkeläisten asumistuesta.

Eläkeläiset siirtyvät tulevaisuudessa yleisen asumistuen piiriin. Asumistuki ei siis poistu, vaan se muuttaa muotoaan. Nyt asumistukea saaville eläkeläisille luodaan uudistuksessa Keskustan esityksen mukaisesti suojaosa. Näin varmistetaan, että pienituloisten eläkeläisten ja heistä varsinkaan pienituloisimpien naisten tilanne ei olennaisesti heikkene.

Arvoisa puhemies,

Suomessa on noin puolitoista miljoonaa eläkeläistä. Itse olin viimeksi maanantaina tapaamassa eläkeläisiä Jokioisissa. Rohkenen niidenkin keskustelujen perusteella sanoa, että he ymmärtävät Suomen ongelmien vakavuuden vielä monia meitä tässä salissa olevia paremmin.

He odottavat muiden suomalaisten tavoin meiltä päättäjiltä nyt ratkaisuja. He ovat valmiita myös hankaliin päätöksiin, kunhan ne tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti. He odottavat meiltä päättäjiltä yhteistyötä ja yhteisen edun laittamista oman edun edelle.

Nämä odotukset ovat oikeutettuja. Tämän päivän eläkeläissukupolvi on vuosien aikana rakentanut omalla, kovalla työllään sen hyvinvoinnin, josta olemme saaneet pitkään nauttia. Vaikka Suomen tilanne on vakava ja kansantaloutemme on supistunut useilla miljardeilla euroilla, emme saa tässäkään tilanteessa unohtaa isänmaamme rakentajia. Meidän velvollisuutemme on nyt turvata rakentajasukupolvelle, eläkeläisille, kohtuullinen toimeentulo myös tulevaisuudessa. Tähän Keskusta sitoutuu.

Lue seuraavaksi

Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalli: Luontoa pitää suojella – omaisuuden suoja pitää turvata ja kustannukset jakaa oikeudenmukaisesti
Luonnon tilan parantaminen on yhteinen asia, ja siihen tarvitaan jokaista. Ihmisten omaisuuden suojan pitää kuitenkin toteutua kaikissa oloissa. Luonnonsuojelun kustannusten tulee jakaantua oikeudenmukaisesti. Hallituksen esityksessä näin ei ollut ja osa omaisuuden suojaa heikentävistä ja kustannuksia epäoikeudenmukaisesti kohdentavista seurauksista kävi ilmi vasta eduskuntakäsittelyn aikana.
29.11.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan puoluevaltuusto vaatii järkeä ennallistamisasetukseen
EU:n luonnonvarapolitiikkaan tarvitaan järkeä ja kokonaiskestävyyttä. EU:ssa esitetty uusi ennallistamisasetus on suomalaiselle veronmaksajalle äärettömän kallis, huonosti valmisteltu ja epäoikeudenmukainen.
27.11.2022 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetSirkka-Liisa Anttila: Keskustan ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa eläkkeensaajien asemasta