Uusi kaivoslaki mahdollistaa kestävän kaivostoiminnan Suomessa – Keskusta tyytyväinen lain etenemiseen

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kertoo Keskustan olevan tyytyväinen esitettyihin kaivoslain muutoksiin.

Lohen mukaan Keskustan tavoitteet ympäristön, kuntalaisten aseman sekä kestävän kaivostoiminnan puolesta etenevät uudistuksessa. Torstaina valtioneuvoston hyväksymä hallituksen esitys asiasta siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Lohen mukaan Keskustan tavoitteena on ollut jo pitkään, että Suomi on kestävän kaivostoiminnan mallimaa.

– Tämän tulee näkyä siinä, että ympäristönäkökohdat ja sosiaalisten vaikutusten hallinta ovat tulevaisuudessa sisäänrakennettu kaivostoimintaan koko elinkaaren ajan. Kaivostoiminta sovitetaan myös paikallisesti yhteen kunkin kaivospaikkakunnan muun elinkeinotoiminnan kanssa.  Tavoitteemme on, että mineraalien jatkojalostus toteutetaan pääosin Suomessa, Suomessa toimii elinvoimainen kaivosklusteri tutkimuksesta jatkojalostukseen ja Suomi on kiertotalouden edelläkävijä kaivostoiminnassa. Nyt annettu hallituksen esitys tukee kaikkia näitä tavoitteita.

Keskustan mielestä suomalaiset päättävät itse, millä ehdoilla Suomessa voidaan harjoittaa kaivostoimintaa ja hyödyntää kansallisvarallisuuttamme.

– Nyt esitetyssä kaivoslaissa kunnille annetaan oikeus päättää, tuleeko alueelle kaivos vai ei. Näin tuleekin olla. Kunta on alueen asukkaiden yhteisö ja päätösvalta tulee olla asukkailla, joita kunnan päättäjät edustavat.

– Kun Keskustan ajama kaivosvero etenee vielä tänä syksynä, kaivosveron tuotoista suurin osa kanavoidaan nimenomaan kuntiin, kuten viime eduskuntavaaleissa lupasimme, sanoo Lohi.

Lohen mukaan ääriratkaisujen sijaan hallituksen esityksessä on rakennettu toimiva kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisen ja luonnon kannalta entistä kestävämmän kaivostoiminnan. Uuden lain puitteissa esimerkiksi suomalaisella akkuteollisuudella tulee olemaan suuret mahdollisuudet tarjota työn ja yrittämisen mahdollisuuksia sekä ratkoa aikamme energia- ja ilmastomurheita.

– Keskusta lähtee siitä, että Suomi voi olla tulevaisuudessa puhtaan ja kestävän kaivostoiminnan mallimaa. Sen sijaan yhtään sellaista kaivosta, joka pilaa luontomme tai sotkee vetemme, ei Keskusta Suomeen halua, Lohi toteaa.

Lisätietoja: Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi, puhelin 0400 692 682

Lue seuraavaksi

Puheenjohtaja Annika Saarikko Keskustan eduskuntavaalistartissa 27.1.2023
Keskusta on puolue, joka tarjoaa välittämistä ilman holhoavaa vasemmistolaisuutta ja hyvää taloudenpitoa ilman kovaa oikeistolaisuutta. Meille isänmaallisuus on ylpeyttä, joka ei kumpua toisen polkemisesta. Isänmaallisuutemme polttoainetta ei ole pelko, vaan usko siihen, että rakennamme turvallista muutosta. Eteenpäin on elävän mieli.
27.1.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetUusi kaivoslaki mahdollistaa kestävän kaivostoiminnan Suomessa – Keskusta tyytyväinen lain etenemiseen